جلسه بورد مشورتی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات

03 Mar, 2019

جلسه بورد مشورتی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات تحت ریاست پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات با حضورعاشق الله علیزی رئیس مخابرات هرات، دوکتور پیروز مشاور وزارت تحصیلات عالی درامور تکنالوژی، معاونان پوهنتون و اعضای جلسه برگزار شد.

در این جلسه در مورد چگونگی منسجم ساختن سیستم های الکترونیک در سطح پوهنتون هرات توسط یک تیم کاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنان گزارش سروی لابراتوارهای پوهنحی ها و شبکۀ پوهنتون هرات توسط اعضای جلسه ارائه گردید که تصامیم لازم اتخاذ گردید.

 دراخیر بعد از بررسی طرزالعمل کاری بورد مشورتی تکنالوژی معلوماتی و پلان استراتیژی بورد مشورتی مورد تأیید اعضا قرار گرفت.