تفاهمنامه همکاری میان ریاست پوهنتون هرات و دفتر خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد امضاء گردید.

14 Apr, 2018

در آغاز پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن استقبال از همکاری مشترک با دفتر (فایو) گفت: این پروتوکل همکاری ساحات تحقیقات علمی بخش زراعت، کارورزی و فرصت های کاری برای محصلان و بهبود در سطح کمی و کیفی تولیدات سکتور زراعت را در بر گرفته و در صورت اجرایی شدن، دفتر محترم FAO هزینه های چاپ و نشر این تحقیقات علمی را می پردازد.

رئیس پوهنتون هرات ابراز امیدواری نمود که امضای این تفاهمنامه ظرفیت های علمی و دانش تخصصی استادان و محصلان را تضمین نماید و به اهداف متوقعه دست یابد و همچنان از تدویر نخستین کنفرانس علمی بین المللی بخش زراعت در پوهنتون هرات خبر داد.

بعداً عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات از برنامه های دفتر (فایو) در هرات استقبال نموده و امضای این تفاهمنامه را تحول مهمی در سکتور زراعت هرات خواند

رئیس زراعت هرات از مراحل جدید تحقیقات علمی، کاریابی برای محصلان، مارکتینگ، مدیریت و خدمات لابراتواری و فارم های زراعتی یادآوری و افزود: در حال حاضر حدود 46 درصد تخم های اصلاح شده بذر گندم در افغانستان در فارم اردوخان ریاست زراعت تولید میگردد.

آقای تومیوشیچیری رئیس دفتر خوراکه و زارعت (FAO) از امضای این تفاهمنامه و فعالیت های اکادمیک پوهنتون هرات ابراز خوشحالی و بر تداوم همکاری در سکتور زراعت و پوهنحی زراعت پوهنتون هرات تأکید نمود. 

وی ایجاد اشتغال برای فارغان پوهنحی زراعت را مهم خواند و همکاری شان را در این زمینه وعده نمود.

بعداً این تفاهمنامه همکاری توسط رئیس پوهنتون و نماینده دفتر فایو به امضاء رسید.