تجلیل از هفته مالیات

20 Jan, 2018

از هفته نقش مالیات در ارتقای اقتصاد ملی کشور امروز با شرکت پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رییس پوهنتون هرات یادآوری و تجلیل به عمل آمد

 در این محفل که معاونان استادان محصلان نمایندگان موسسات تحصیلات عالی نماینده اتاق تجارت و صنایع اشتراک داشتند میراحمد وحید حسینی آمر مالیه دهندگان بزرگ در مورد اهمیت پرداخت مالیات در رشد و انکشاف افغانستان صحبت نموده و هدف از برگزاری این محفل را نهادینه ساختن اهداف اقتصادی کشور خواند. 

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات قانونمند ساختن پرداخت مالیات را یک امر حیاتی در تقویت اقتصاد ملی کشور عنوان نموده افزود: افغانستان زمانی میتواند به لحاظ اقتصادی متکی به خود گردد که بتواند یک سیستم هدفمند مالیه دهی متکی به قوانین کشور را در پروژه ها و زیر ساخت های زیربنایی استفاده نماید.

 دکتور فایز افزود: سیستم جمع آوری مالیات متوازن و جلوگیری از فساد در جمع آوری مالیات را عناصر اصلی در حوزه جمع آوری مالیات عنوان نمود که نیاز است مسؤلان مربوطه به آن توجه جدی نمایند. 

 در ادامه رئیس پوهنتون هرات با اشاره به اینکه مسؤلان بعد از جمع آوری مالیات، خدمات کمتری ارائه داشته و مردم را در قسمت پرداخت مالیات بی باور ساخته اند، ایجاد سیستم راجستریشن معیاری و برگزاری همچو برنامه های آگاهی دهی، ارائه خدمات و جلوگیری از فساد در پرداخت مالیات را برای شهروندان موثر دانست و آن را از معیارهای اساسی نهادینه ساختن فرهنگ مالیه دهی عنوان نمود.

پوهنمل محمد ناصر معین رئیس پوهنحی اقتصاد در مورد تاریخچه، مزایا و نواقص جمع آوری مالیات صحبت نموده گفت: اخذ مالیات ضمن اینکه بودجه دولت را تأمین مینماید، شاهرگ انکشاف اقتصادی بوده و چرخ شکوفایی اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد.

خانم جمیله بهادری سرپرست ریاست تجارت و صنایع، پرداخت مالیات را یک وجیبه ملی دانست که باعث راه اندازی پروژه ها و ارائه خدمات عام المنفعه از طرف دولت می شود. 

عزیزالله رویش احمدیار مشاور ولایتی مستوفیت هرات از طریق سلایت ها در مورد طی مراحل اسناد مالیاتی، نحوه پرداخت مالیات و مفهوم مالیات برای حاضرین معلومات ارائه نمود. 

 در اخیر، طی یک پنل با حضور میراحمد وحید حسینی آمر مالیه دهندگان بزرگ و پوهنیار وحید احمد وهاب زاده استاد پوهنحی اقتصاد به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارائه گردید.