تجلیل از روز جهانی زن در پوهنتون هرات

12 Mar, 2019

پوهنتون هرات به مناسبت روز زن طی محفلی با حضور هیئت رهبری پوهنتون هرات، مسئولان ادارات دولتی، استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون ضمن تجلیل به عمل آورد. آنجلا سروری مدیر عمومی جندر پوهنتون هرات ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، در مورد هدف از برگزاری مراسم و اهمیت تجلیل از روز زن که به عنوان نیمی از پیکر جامعه در راستای پیشرفت وترقی جامعه نقش مهم و اساسی را دارد، صحبت کرد.

سپس پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات از روز زن به عنوان روز نقش آفرینی زنان افغانستان و جهان و نیمی از پیکر جامعه یاد کرده که میتوانند در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت کنند و در دگرگونی جهان نقش ایفا کنند.

رئیس پوهنتون هرات بر زمینه سازی برای رشد و پیشرفت زنان مطابق به دین و فرهنگ مردم افغانستان تاکید ورزیده و گفت: "ما نیز از مبارزات زنان که برای اعاده حقوق خود که نه خلاف مسائل اسلامی بوده و نه خلاف عرف جامعه، بلکه حق مشروع آنها بوده حمایت میکنیم."

دوکتور فایز همچنان افزود: برای ایجاد یک انقلاب فکری و فرهنگی و داشتن جامعه ایده آل، خانواده ها باید به طرز برخورد میان فرزندان پسرو دختر خود توجه داشته باشند، زیرا تبعیض میان پسران و دختران باعث ایجاد حس برتری جویی پسران در خانواده میشود که در آینده باعث بروز مشکلات اجتماعی میگردد.

پوهنوال قاهره رسولی معاون امور محصلان پوهنتون هرات روز زن، روز همبستگی و اتحاد زنان را تبریک گفته، و در مورد وضعیت زنان صحبت کرده گفت: با وجود تلاش های زیاد برای سهم گیری زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و تلاش های عملی در زمینه قانون گذاری و فراهم آوردن بستر مساعد برای حضور و فعالیت زنان در کشور اما هنوز هم قناعت زنان حاصل نگردیده و زنان نتوانستند به رشد و پیشرفت ایده ال در جامعه دست پیدا کنند. وی اظهار امیداواری کرد شرایط بهتری برای فعالیت زنان در جامعه فراهم گردد تا بتوانند از توانایی هایی که دارند دوشادوش یکدیگر و به طور خسته گی ناپذیر کار کنند.

 سپس پوهنمل دوکتور خدیجه مختار زاده استاد پوهنحی اداره و پالیسی عامه گفت: زنان در کشور ما از لحاظ تحصیل به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا کرده اند، اما در بخش های مدیریتی هنوز نتوانسته اند به پیشرفت مطلوبی برسند و نرخ مشارکت زنان تحصیل کرده در مشاغل مدیریتی همچنان ضعیف است. وی در ادامه در مورد قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی کار زنان در سازمانهای دولتی برای حاضرین معلومات ارائه کرد.

در ادمه پوهنیار سمیه ذبیحی و پوهنیار مریم ذبیحی استادان پوهنتون هرات هر یک در مورد زن و بازیابی هویت حقیقی آن صحبت کردند و همچنان پیرامون اهمیت موضوع، زن در آیات قرآن، زن از منظر روایات، زن در سیره پیامبر اکرم (ص)، زن در تفکر غربی، حکمت تفاوت زن و مرد، احکام زن و زن در افغانستان معلومات ارائه دادند.

این محفل با توزیع تقدیرنامه به استادان، کارمندان و کارکنان خدماتی اناث پوهنتون هرات پایان یافت، همچنان دفتر پرموت - زنان در حکومت - از محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون هرات نیز به عنوان مربی برتر برنامه های پرموت در امر دادخواهی و حمایت از کارمندان اناث سکتورهای خدمات ملکی و در جهت توانمندسازی زنان در ادارات دولتی تقدیر نمود.