تاکید روسای پوهنتون هرات ومعارف ولایت بر ایجاد تفاهمنامه همکاری

29 Apr, 2018

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات با پوهیالی عبدالرزاق احمدی رئیس معارف ولایت هرات و هیئت همراهش درحالی که پوهنوال قاهره رسولی معاون امور محصلان، پوهندوی بصیراحمد کریمی رئیس پوهنحی تعلیم وتربیه و استادان آن پوهنحی نیز حضور داشتند دیدار وگفتگو نمود.

هدف از این دیدار ایجاد تفاهمنامه همکاری میان ریاست پوهنتون و ریاست معارف ولایت هرات برای کاهش معضلات مربوط به ارتقاء سویه تحصیلی معلمان بخصوص دوازده پاسان و 14پاسان، حل چالش های متقاضیان کانکور اختصاصی، ایجاد انستیتوت­ها و رشته های جدید مورد نیاز جامعه و بازار کار براساس نیازسنجی در سطح جامعه عنوان گردید.

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات گفت: از آنجا که رسالت ما ارائه خدمات با کیفیت است؛ ایجاد ارتباطات و امضاء تفاهمنامه همکاری باعث برجسته شدن نقاط ضعف و قوت دو اداره میگردد که براساس آن می­توانیم اهداف و پلان­های خویش را عملی بسازیم

وی گفت: پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات آماده است تا بعداز امضاء تفاهمنامه همکاری کورسهای آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت را برای ارتقاء ظرفیت های معلمین برگزار نماید.

در ادامه عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات نیز معارف و تحصیلات عالی را مکمل یکدیگر دانسته و ایجاد تفاهمنامه همکاری، جهت برآورده سازی نیازهای جامعه را مهم خواند.

وی گفت: ولایت هرات فرصت و ظرفیت آن را دارد تا به قطب علمی کشور تبدیل شود و در جهت رشد و انکشاف کشور نقش مهمی را ایفا نماید.

در ادامه مسؤولان پوهنحی تعلیم وتربیه نیز وعده هرگونه همکاری با معارف ولایت هرات را دادند، همچنان فیصله گردید تا تیم تخنیکی متشکل از اعضای برجسته معارف، معلمان و استادان پوهنتون ایجاد و روی موضوعات مورد علاقه به شکل تشدیدی کار نموده و پیشنهادهای عملی را ترتیب تا بعداً اقدامات صورت گیرد.