برگزاری کورس آموزشی اس پی اس اس به سلسله برنامه های زمستانی مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات

17 Mar, 2019

مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات به سلسله برنامه های زمستانی خویش کورس آموزشی اس پی اس اس را توسط استاد پوهنیار احسان واعظی، استاد دیپارتمنت ریاضی فاکولته ساینس در این فاکولته برگزار کرد.

این برنامه برای بیست تن از محصلان سال سوم دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس جهت تکمیل پایان نامه های تحصیلی شان در زمینه احصائیه برگزار شد و در آن اصول احصائیه توصیفی و استنباطی و کاربرد آن در اس پی اس اس و تفسیر نتایج بدست آمده، بحث شد.