برگذاری سیمینار فن سخنرانی برای محصلین دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات

27 Jun, 2019

سمینار علمی فن سخنوری (فن الحوار) برای محصلان دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات علوم بشری پوهنتون هرات برگزار شد.

این سمینار توسط استاد فرید احمد حازم عضو هئیت علمی وزارت معارف کشور کویت با همکاری معاونیت علمی پوهنتون و پوهنحی ادبیات و علوم بشری راه اندازی گردید که در آن پیرامون اهمیت حوار، روش ها و متودهای سخنرانی، به صورت عملی و علمی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که مورد توجه و استقبال محصلان این دیپارتمنت قرار گرفت.

همچنان به ادامه این برنامه، ورکشاپ علمی ایجاد تغییر و خلاقیت در زندگی (هندسة التغییر و الإبداع فی الحیاة) توسط نصیراحمد کریمی هروی استاد همکار دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی پوهنتون هرات با همکاری مرکز انکشاف مسلکی برگزار شد.

محتوای این برنامه دربرگیرنده موضوعاتی چون ایجاد تغییر در زندگی فردی، اجتماعی و نحوه نگرش به زندگی و ایجاد خلاقیت و برخورد با مشکلات، تقویت اعتماد به نفس و تزکیه عنوان گردید.