برگذاری برنامه توانمند سازی مردم محور، چالشها و فرصتها توسط دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی

03 Jul, 2019

برنامه توانمندسازی مردم محور، چالش­ها و فرصت­ها توسط دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات در سالون کنفرانس­های پوهنحی زراعت برگزار شد.

برنامه با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز گردید؛ پوهنمل عبدالوهاب اویس رئیس پوهنحی علوم اجتماعی سخنانی پیرامون توسعه‌ی روستایی و اهمیت آن ایراد نمود سپس آقای شمس آمر دیپارتمت رشته جامعه­شناسی سخنانی در رابطه نقش جامعه شناسی در توسعه‌ی روستایی ایراد کرد.

در ادامه پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات در رابطه به توسعه‌ی روستایی و رسالت پوهنتون صحبت نمود و بر ضرورت برگزاری چنین برنامه ها در پوهنتون تأکید کرد.

از سخنرانان دیگر این محفل آقای شیرزادی رئیس حج و اوقاف ولایت هرات بود، وی در رابطه به اهمیت همکاری افراد با همدیگر پرداخت.

در قسمت دیگر از محفل استاد داوود سرمعلم مکتب ده‌ازبک ضمن تشکری از تیم مددکاری دیپارتمنت جامعه شناسی در رابطه به مشکلات روستای ده‌ازبک و مکتب ده ازبک صحبت کرد و آمادگی همکاری اهالی روستا را با دیپارتمنت جامعه شناسی و تیم های مددکاری اعلام داشت، استاد وحیدی از استادان دیپارتمنت جامعه شناسی و استاد رهنمای تیم مددکاری در رابطه به مددکاری اجتماعی و رابطه آن با توسعه روستایی صحبت نمود.

عبدالوحید گلرانی و عوض علی فولادی از اعضای تیم مددکاری ضمن تشکری از همکاران تیم مددکاری اجتماعی در رابطه به تیم مددکاری و دست آرودهای تیم، معرفی ده‌ازبک، چالش های کاری ساحوی و برنامه های آینده تیم مددکاری اجتماعی صحبت نمودند و در آخر محفل علی الله آزاد از استادان دیپارتمنت جامعه شناسی محفل را با یک جمع بندی ختم نمود.

در اخیر اشتراک کنندگان، استادان، اهالی ده ازبک، نمایشگاه دو روزه مددکاری اجتماعی تخصصی، چالش ها و فرصت­ها را افتتاح نمودند.