ایجاد فرصت های شغلی برای فارغان و محصلان پوهنتون هرات

06 May, 2018

 

دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری امروز طی نشستی، برنامه فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان و محصلان پوهنتون هرات را مورد بحث قرار داد

هدف این برنامه ایجاد زمینه های کاری برای محصلان صنوف چهارم و فارغ التحصیلان پوهنتون هرات بوده که بعد از مصاحبه کاری با کارفرمایان استخدام و شامل کار میشوند

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات پیرامون همکاری¬های سکتور خصوصی با پوهتنون هرات صحبت کرده و این را یک فرصت مناسب برای جوانان با استعداد و خلاق عنوان کرده که می¬توانند براساس تخصص و دانش خود جذب بازارکار شوند

در ادامه خلیل احمد یارمند رئیس اتاق های تجارت و صنایع در مورد نقش مشترک سکتور خصوصی با پوهنتون هرات صحبت کرده و بر ایجاد ارتباطات تنگاتنگ با یکدیگر تأکید ورزید و خواهان گسترش این روابط گردیده تا از این طریق نیروی متخصص جذب سکتور خصوصی گردند

احمد بشیر مدیر ارشد دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری به معرفی برنامه پرداخته و همچنان جمیل احمد عظیمی یکتن از مستفید شوندگان برنامه مهارت های شغلی نیز صحبت نمود.

در ادامه کارجویان و شرکت های خصوصی غرض دریافت کارآموز با یکدیگر گفتگو نمودند.