امتحان کانکور عمومی در پوهنتون هرات برگزار گردید

04 May, 2019

دوکتور پوهاند عبدالقدیر خموش رئیس اداره ملی امتحانات در مورد برگزاری امتحان کانکور ولایت هرات معلومات داده گفت: "در کانکور امسال بیش از 200 هزار داوطب کانکور داریم که شامل داوطلبان عمومی، شبانه، اختصاصی و متفرقه هستند."

پوهاند خاموش افزود: پروسه بایومتریک در پوهنتون هرات به نحوه احسن انجام شد و  روز چهارشنبه 11/2/1398 اولین روز از امتحان کانکور است که در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه خواهد داشت که همزمان در 5 ولایت دیگر نیز این امتحان اخذ میگردد.

در مراسم افتتاحیه پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن آرزوی موفقیت به داوطلبان کانکور گفت: امسال به تعداد 11995 داوطلب در امتحان کانکور ولایت هرات اشتراک خواهند کرد که به تعداد 6579 تن از طبقه اناث و 5416 تن دیگر از طبقه ذکور میباشند، همچنان به تعداد 78 تن دیگر از این داوطلبان مربوط به برنامه ماستری دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات هستند.

دوکتور فایز ظرفیت پذیرش پوهنتون هرات را 3820 تن اعلان کرد و بر راهنمایی درست داوطلبان کانکور تأکید ورزید. وی از استادان خواست تا با روحیه بالا و با در نظر داشت صلاحیت ها و مسئولیت ها در جهت برگزاری هرچه بهتر این پروسه ملی تلاش نمایند.

داکتر غلام داود هاشمی معاون و سرپرست مقام ولایت نیز افزایش تعداد داوطلبان اناث را برای آینده کشور امیدوارکننده دانسته تا از این طریق نقش خانم ها را در حکومت داری را افزایش دهیم.

داکتر هاشمی همچنان افزایش ظرفیت پذیرش پوهنتون هرات را قابل قدر خوانده و آن را نشاندهندۀ  تلاش شبانه روزی هیئت رهبری پوهنتون هرات دانسته تا با فراهم کردن شرایط مناسب زمینه تحصیل را برای جوانان ایجاد کنند.

در اخیر با حضور مهمانان و دو تن از نمایندگان داوطلبان کانکور صندوق های حاوی سوالات امتحان کانکور باز شد.