افتخار دیگری برای پوهنتون هرات

02 Jun, 2018

کنفرانس ملی کار با حضور محصلان پوهنتون های کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و بلخ در مرکز کشور برگزار گردید که محصلان پوهنتون هرات توانستند با ارائه بهترین طرح های اقتصادی توجه مقامات عالی رتبه دولتی را جلب و افتخاری دیگر برای جامعه علمی هرات کسب نمایند.

محصلان پوهنتون هرات با اشتراک در کنفرانس ملی کار توانستند با خلاقیت و ابتکار طرح هایی جدید پیرامون مبارزه با فقر و اشتغال زایی ارائه کنند.

به همین مناسبت امروز پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون، روسای پوهنحی های اقتصاد، زراعت، انجینری و کامپیوترساینس از این محصلان تقدیر نمودند.

کنفرانس ملی کار به میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هدف مشوره با جوانان در مورد اشتغال زایی، فقرزدایی و ارائه دیدگاه ها و راه کارهای بدیل توسط جوانان برای ایجاد شغل در مرکز کشور برگزار گردیده بود.

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات گفت: ارائه بهترین طرح های اقتصادی محصلان پوهنتون هرات که تحسین جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان را به همراه داشت نشانۀ ظرفیت های بلند علمی استادان و علاقه شدید محصلان به کسب علم و دانش در این نهاد علمی بوده و آن را افتخار بزرگ برای جامعه علمی دانست

رئیس پوهنتون هرات افزود: با توجه به وضعیت موجود کشور، این جوانان هستند که با فکر و اندیشه نوین توانایی ایجاد تغییرات اجتماعی که یکی از اهداف نهادهای علمی میباشد را بوجود بیاورند

وی یکبار دیگر این دستآورد محصلان پوهنتون هرات را نه تنها به پوهنتون هرات بلکه به تمام مردم افغانستان افتخار آمیز عنوان کرده و از هرگونه همکاری برای رشد و انکشاف استعدادهای محصلان اطمینان داد.

از سویی روسای پوهنحی های یاد شده نیز از دستآورد محصلان پوهنتون هرات قدردانی نمودند و به ایشان آرزوی موفقیت های بیشتر نمودند
در ادامه محصلان پوهنتون هرات که در این کنفرانس اشتراک نموده بودند برگزاری چنین کنفرانسهای علمی را مفید و موثر عنوان کردند و در مورد طرح ها و چگونگی ارائه آنها و همچنان به بیان دیدگاه ها و تجربیات خود پرداختند.