از هفته شهید در پوهنتون هرات گرامیداشت به عمل آمد.

25 Sep, 2018

با حضور پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، معاونان پوهنتون، روسای پوهنحی ها، استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون مراسم یادبود و گرامی¬داشت شهدا امروز در سالون مولانا جامی پوهنحی شرعیات برگزار گردید.

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. سپس پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن اتحاف دعا به روح کسانی¬که در جهت احیای سنت نبوی، آزادی، استقلال و حفظ نوامیس ملی جان-های خود را از دست میدهند؛ با استناد به آیات قرآن کریم گفت: شهادت یک افتخار است و کسانیکه در راه خدا شهید میشوند، نه تنها که مُرده نیستند، بلکه زنده و در نزد الله روزی می¬خورند.

رئیس پوهنتون هرات شهدا را نه تنها سرمایه های معنوی بلکه سرمایه های اجتماعی خوانده زیرا شهدا برای احیای کلمه الله، وحدت، یکدلی، اتحاد، انسان و انسانیت خون خود را ریختاندند، وظیفه ما است تا به تجدید میثاق با اهداف شهدا و لبیک گفتن به پیام همدیگر پذیری، برادری و اخوتِ شهیدان بپردازیم، زیرا با این تجدید میثاق¬ها است که نام شهدا برای همیشه زنده می¬ماند.

دوکتور فایز همچنان گفت: محصلان پوهنتون هرات باید به خاطر ارج¬گذاری به خون شهدا، بایکدلی، برادری و اخوت، به دور از هرگونه مسائل قومی، مذهبی، زبانی در راه خدمتگذاری به دین و تعالی کشور، گام بردارند، زیرا در حقیقت راه کسانی¬که است که خون¬شان ریخته شده است.

پوهنوال عبداللطیف فایق استاد پوهنحی شرعیات در مورد شهید و جایگاه آن نزد خداوند صحبت کرده گفت: جایگاه شهید نزد خداوند، جایگاهی رفیع و ارزشمند است که بهترین نعمت¬های خود را به شهیدان میدهد تا آنجا که تنها شهیدان در بهشت هستند که آروزی برگشت به این دنیا را دارند تا یکبار دیگر در راه خداوند شهید شوند

وی با استناد به احادیث افزود: کسانی¬ که در راه احیای کلمه الله و ارزشهای آن جان خود را از دست میدهند شهید هستند که شهیدان افغانستان نیز از جمله همین شهیدان محسوب میگردند. او همچنان گفت: یکی از اهداف شهدا ایجاد اخوت، برادری و یکپارچگی عنوان کرده که ملت افغانستان به آن دست پیدا کرده اند.

در ادامه میر نوید نُزهت یکتن از محصلان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مقاله¬یی در رابطه به هفته شهید آماده کرده بود برای حاضران ارائه نمود.

در اخیر، مراسم با ختم قرآن عظیم شأن و دعا به روح پُر فتوح شهدای افغانستان پایان یافت.