از هفته جهانی تغییر اقلیم در پوهنتون هرات تجلیل شد.

01 Nov, 2018

محمد یوسف حمیدیان معین مالی و اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست، پیرامون نقش اداره ملی حفاظت محیط زیست در راستای سازگاری با تغیر اقلیم، کاهش دهی اثرات گازهای گلخانه یی و نقش نهاد های آکادمیک سخنرانی نمود.

سپس پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون ولایت هرات در رابطه به نقش ساینس و تحقیقات در انکشاف پالیسی ها و اقدامات در برابر تغییرات اقلیم صحبت نمود و در ادامه عبدالحمید مبارز حمیدی رئیس مبارزه با حوادث ولایت هرات موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن بالای جوامع را توضیح نمودند.

بعدا داکتر بصیر احمد نیکومنش مسئول اداری و تدارکات پروژه حمایت و سازگاری با تغییر اقلیم (CCAP) پریزنتیشن فعالیت های اجرا شده توسط پروژه مذکور را تشریح کرد.
در پایان، به سوالات اشتراک کنندگان از سوی هیئت پاسخ ارائه گردید.