ادامه بازی های فوتبال دو حذفی

09 Oct, 2017

در بازی های دوحذفی جام محصل امروز تیم های پوهنحی اقتصاد و تعلیم تربیه به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم فوتبال پوهنحی اقتصاد توانست با نتیجه 5 بر 2 حریف خود را شکست دهد و به دور بعدی صعود نماید