«دیپلوماسی در فقه اسلامی و حقوق بین الملل» مقاله برتر در سطح کشور

15 قوس, 1396

مقالۀ علمی پوهندوی عبدالاحد شفیق فقیری استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات، در یک رقابت مقالات علمی سراسر کشور، حایز مقام اول گردید.

این مقاله که در شورای «فرهنگی گفتمان بین المللی علمی-فقهی و حقوقی در نظام عدلی، قضایی و اکادمیک افغانستان» در اواسط ماه گذشته در پوهنتون کابل مورد ارزیابی قرار گرفت، از میان دهها مقالۀ علمی مرتبط به موضوع در پایتخت کشور، مقام اول را از آن خود ساخت.

مقامات وزارت تحصیلات عالی، ولسی جرگه، ریاست پوهنتون کابل و ریاست کمیسیون تقنین ولسی جرگه این درخشش کار علمی استاد موصوف را ستوده، ضمن اهدای تقدیرنامه ها، تقدیرنامه درجه سوم با امتیازات مادی و معنوی و بورسیه فوق العاده دوکتورا، را پیشنهاد و منظور نمودند.

در ختم این گفتمان پوهندوی عبدالاحد شفیق فقیری مورد استقبال گرم شخصیت های علمی و حاضران قرار گرفت و این موفقیت بزرگ را برای شان تبریک و تهنیت گفتند.

همچنان هیئت رهبری پوهنتون هرات نیز این موفقیت بزرگ را برایشان تبریک عرض مینماید و این دستآورد را به جامعه علمی کشور تقدیم مینماید.