بست‌های پوهنحی‌های طب و زراعت

Date
07 جوزا, 1396 to 07 سرطان, 1396
Time
01:45 ق.ظ07
Event Type
Community show
Location
Description

علان کاریابی
بست‌های پوهنحی‌های طب و زراعت 
1- پوهنحی (طب) دیپارتمنت (داخله) تعداد (دو) بست و دیپارتمنت (اناتومی) تعداد (یک) بست