جدیدالشمولان گرامی کانکور1397!

08 Aug, 2018

نتایج کانکور به پوهنتون هرات مواصلت ورزیده است جهت ثبت­نام، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ 17 و18 اسد 1397 همراه 4 قطعه عکس و تذکره به پوهنحی های مربوط مراجعه فرمایید.

تاریخ شروع صنف های جدیدالشمولان از روز شنبه تاریخ 20 اسد آغاز می­شود.

طی مراحل اسناد کسانیکه تقاضای تأجیل و یا منفک شدن را دارند بعد از رسیدن نتایج کتبی اجراآت می­شود.