برنامه ماستری اداره تجارت

09 عقرب, 1396

برنامه ماستری اداره تجارت (Master in Business Administration Program) برای اولین بار به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) از طریق پروژه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) و به همکاری تخنیکی پوهنتون دنور(University of Denver) ایالات متحده امریکا در پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات دایر میگردد
.بناً به اطلاع علاقمندان رسانیده میشود که توزیع فورم های ثبت نام برنامه ماستری اداره تجارت پوهنتون هرات سر از تاریخ 29 میزان سال 1396 آغاز و الی 14 عقرب سال 1396 هجری شمسی ادامه خواهد داشت. علاقمندان بعد از خانه پری، فورم ثبت نام را همراه با اسناد لازم الی تاریخ 14 عقرب سال 1396 به دفتر برنامه ماستری اداره تجارت واقع پوهنتون هرات تسلیم نمایند.

معیارهای شمولیت:

داشتن دیپلوم معتبر و قبول شده از موسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی در رشته مربوط و یا مرتبط به آن به تشخیص بورد انسجام برنامه و تایید شورای علمی پوهنحی.
داشتن حداقل 65 فیصد اوسط نمرات دوره لیسانس​
ارائه تصدیق معتبر از دسترسی کافی به زبان انگلیسی به تشخیص بورد انسجام برنامه مربوطه
سپری نمودن موفقانه امتحان شمولیت که شامل امتحان اختصاصی و امتحان زبان انگلیسی میباشد.
سپری نمودن مصاحبه اختصاصی بعد از دریافت نمره قبولی از امتحان اختصاصی و امتحان زبان انگلیسی​
داشتن سابقه و تجربه کاری حداقل یک سال
تکمیل نمودن تمام فورم های ثبت نام، سپردن کاپی تذکره و چهارقطعه عکس به سایر3X4.

نوت:

بنابر تاکید وزارت تحصیلات عالی و مقرره برنامه های فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی افغانستان (لیسانس های علوم اجتماعی در برنامه های فوق لیسانس علوم طبیعی و بالعکس آن به هیچ وجه پذیرفته نمیشوند. پذیرش رشته های مربوط به علوم اجتماعی و علوم طبیعی در صورت تفاوت با دوره  تحصیل لیسانس تابع تعقیب مضامین پیش نیاز میگردد.

تعداد پذیرش محصلان در پروگرام 30 تن بوده که بشکل رقابتی انتخاب خواهند شد.

ثبت نام: همه روزه از ساعت 8:30 صبح الی 3:00 بعد ازظهر در تعمیر پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات جریان دارد.

سایر معلومات:

قیمت فورم های ثبت نام 500 افغانی میباشد.

این برنامه در چهار سمستر یا دو سال تنظیم گردیده و هر سمستر آن چهارماه (16هفته درسی) را در بر خواهد گرفت.

فیس هر سمستر (25000)افغانی تعیین شده است.

برای دریافت معلومات بیشتر، به شماره تلفون یا ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید:

تلفون: 0402226726

ایمیل:hu.economics.mba@gmail.com