اعلان کاریابی کدر علمی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات

18 قوس, 1396

پوهنحی (کمپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک)و (یک) بست دیپارتمنت (دیتابس) را در سال 1396 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 18/9/1396 الی 18/10/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.