اعلان کاریابی کدر علمی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات

08 قوس, 1396

پوهنحی (زراعت) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (توسعه و اقتصاد زراعتی)را در سال 1396 برای بار دوم به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 7/9/1396 الی 22/9/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.