اعلان کاریابی کدر علمی پوهنحی استوماتولوژی پوهنتون هرات

06 جدی, 1396

پوهنحی (ستوماتولوژی) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (داخله دندان) و (دو) بست دیپارتمنت (داخله اطفال) را در سال 1396 برای بار مجدد به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 5/10/1396 الی 20/10/1396 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.