اعلان کاریابی کدر علمی پوهنتون هرات

05 قوس, 1396

پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (تربیت بدنی) را در سال 1396 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 1396/9/4 الی 1396/10/4 به رياست پوهنتون هرات بسپارند.