اعلان کاریابی کادر علمی پوهنځی طب پوهنتون هرات

08 Apr, 2019

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنځی طب پوهنتون هرات

پوهنځی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (جراحی) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.