اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی انجینیری پوهنتون هرات

14 جوزا, 1397

پوهنحی (انجینری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (میکاترونیک) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را طی یک ماه بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.