اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی کمپیوتر ساینس

12 Mar, 2018

پوهنحی (کمپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک) را در سال 1396 برای بار مجدد به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ 19/12/1396 الی 4/1/1397 به رياست پوهنتون هرات بسپارند