اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی کمپیوترساینس

14 May, 2019

پوهنحی (کامپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سافت ویرانجینرینگ) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.