اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی کمپیوترساینس

18 Apr, 2019

پوهنحی (کامپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک) را در سال 1398 برای بار مجدد به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.