اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های زراعت و ستوماتولوژی

20 May, 2018

پوهنحی (زراعت) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (حفاظه نباتات) و پوهنحی (ستوماتولوژی) پوهنتون هرات (دو) بست دیپارتمنت (اطفال ستوماتولوژی) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارند.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.