اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های اقتصاد و انجینیری

16 Oct, 2018

پوهنحی (اقتصاد) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (مالی وبانکی) و پوهنحی (انجینیری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سیول) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارند.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا (ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.