اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های اقتصاد

29 Jan, 2019

پوهنحی (اقتصاد) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (بانکداری) را در سال 1397 برای بار مجدد به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا (ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.