اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی علوم اجتماعی

07 Oct, 2018

پوهنحی (علوم اجتماعی) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (تاریخ) و (یک) بست دیپارتمنت (جغرافیا) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.