اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی طب

08 May, 2018

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (داخله «مضمون داخله») را در سال 1397 برای بار اول  به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.