اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی شرعیات

22 Oct, 2018

پوهنحی (شرعیات) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (ثقافت اسلامی) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.