اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ستوماتولوژی

18 سرطان, 1397

پوهنحی (ستوماتولوژی) پوهنتون هرات (دو) بست دیپارتمنت (اطفال ستوماتولوژی) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارند.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.