اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی زراعت

30 Aug, 2018

پوهنحی (زراعت) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (اگرانومی) را در سال 1397 برای بار دوم به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.