اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی تعلیم تربیه

17 Feb, 2019

پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (زبان و ادبیات دری) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.