اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی انجینیری

04 Dec, 2018

پوهنحی (انجینری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سیول) را در سال 1397 برای بار دوم به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.