اعلان کاریابی پوهنتون هرات

14 Nov, 2017

پوهنحی (اداره وپالیسی عامه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (مدیریت انکشاف) را در سال ۱۳۹۶ برای بار دوم به اعلان می­سپارد.

واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را از تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ الی ۱۳۹۶/۹/۶ به رياست پوهنتون هرات بسپارند.