اطلاعیه کانکور ۱۳۹۷

09 Jun, 2018

قابل توجه مشمولین کانکور سال ۱۳۹۶-۹۷ متفرقه وعمومی (همه ۱۲ پاسان)
لطفان جهت اخذ کارت شمولیت به کانکور
فردا به اساس حروف زیر به مکاتب ذیل مراجعه نمایید . البته وقت مراجعه را با ریاست محترم معارف هماهنگی نمایید و روز یکشنبه و دوشنبه که تقسیم اوقات آن با شما شریک ساخته خواهد شد جهت بایومتریک با کارت دست داشته خویش راس ساعت شش صبح به پوهنتون هرات مراجعه فرمایید.
بخش ذکور
۱- لیسه نخبگان تجارت واقع جاده محبس .
حروف: آ- ا-ب-پ- ت -ث- ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز .
۲-لیسه انقلاب اسلامی .
حروف : س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ک-گ
۳-لیسه جبلی 
حروف: ل-م-ن-و-ه .
بخش اناث
۱- لیسه نسوان هاطفی.
حروف: آ- ا-ب-پ-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر
۲- لیسه نسوان گوهرشاد.
حروف: ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ.
۳-لیسه نسوان مهری
حروف: ف-ق-ک-گ- ل-م-ن-و-ه-ی.