اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی انجینیری

27 جوزا, 1398

پوهنحی (انجینری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (پلانگذاری شهری) را در سال 1398

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ادبیات

22 جوزا, 1398

پوهنحی (ادبیات وعلوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (دری) را در سال 1398 ب

مسابقه مقاله نویسی

04 جوزا, 1398

قرار است به مناسبت صدمین سالروز استقلال کشور مسابقه مقاله نویسی پیرامون (سالروز استقلال افغانستان) در سطح است

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی تعلیم تربیه

01 جوزا, 1398

پوهنحی (تعلیم و تربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (مشاوره) را در سال 1398 بر

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی کمپیوترساینس

16 ثور, 1398

پوهنحی (کامپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سافت ویرانجینرینگ) را در

Pages