اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ادبیات

01 ثور, 1398

پوهنحی (ادبیات و علوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (دری) را در سال 1398 برای بار مجدد به اع

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی کمپیوترساینس

28 حمل, 1398

پوهنحی (کامپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک) را در سال 1398 برای بار مجدد به اعلان

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنځی طب پوهنتون هرات

19 حمل, 1398

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنځی طب پوهنتون هرات

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی تعلیم تربیه پوهنتون هرات

17 حمل, 1398

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی تعلیم تربیه

21 حوت, 1397

پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (مشاوره) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می¬سپارد.

Pages