جدیدالشمولان گرامی کانکور1397!

17 اسد, 1397

نتایج کانکور به پوهنتون هرات مواصلت ورزیده است جهت ثبت­نام، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ 17 و18 اسد 1397 ه

3rd International Staff Week in the framework of the Erasmus+ International Credit Mobility Programme: Online Application period now open!

08 اسد, 1397

We are pleased to inform you that the USC will organize the third International Staff Week

اعلان بست های اداری ریاست پوهنتون هرات

01 اسد, 1397

بست سوم آمرتکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های طب و ساینس

03 اسد, 1397

پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (بیولوژی) و پوهنحی (طب) پوهنتون هر

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی زراعت

03 اسد, 1397

پوهنحی (زراعت) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (اگرانومی) را در سال 1397 برای بار

Pages