تفاهمنامه همکاری میان ریاست پوهنتون هرات و دفتر خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد امضاء گردید.

25 حمل, 1397

در آغاز پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن استقبال از همکاری مشترک با دفتر (فایو) گفت: این پروتوکل همکاری ساحات تحقیقات علمی بخش زراعت، کارورزی و فرصت های کاری برای محصلان و بهبود در سطح ک

نمایشگاه خلاقیت های علمی محصلان پوهنحی کامیپوترساینس امروز در پوهنتون هرات افتتاح گردید.

25 حمل, 1397

این نمایشگاه که با شرکت عبدالحق احمدی رئیس حارنوالی، داکتر نوراحمد حیدری نماینده مردم درشورای ولایتی، استادان و محصلان افتتاح گردید، پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن تقدیر از استعداد محصلان واستادا

تصدیق نامه های اشتراک کنندگان کورسهای آموزشی آی تی امروز در پوهنتون هرات توزیع گردید.

25 حمل, 1397

در مراسم توزیع پوهندوی دکتورعبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، عبدالحق احمدی رئیس حارنوالی هرات، الحاج نورالحق احمدی آمر ارتقای ظرفیت و انکشاف ادارۀ مقام ولایت هرات، دکتورنوراحمد حیدری نماینده مردم درشورای ولایتی، روسای ا

ورکشاپ روش تدریس

28 دلو, 1396

23تن از استادان پوهنتون هرات برای ارتقای ظرفیت های مسلکی در ورکشاپ روش جدید تدریس (OBE-ESL) که توسط مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات راه اندازی گردیده است، اشتراک مینمایند

Pages