تجلیل از هفته تحقیق در ریاست پوهنتون هرات

16 Apr, 2019

مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات هفته اخیر ماه حمل را به عنوان هفته تحقیق نام گذاری نموده و طی محفلی با حضور هیئت رهبری پوهنتون، نماینده مقام ولایت، روسای ادارات دولتی، روسای پوهنحی ها، استادان و محصلان، این هفته آغاز شد.

برگزاری کورس آموزشی اس پی اس اس به سلسله برنامه های زمستانی مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات

17 Mar, 2019

مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون هرات به سلسله برنامه های زمستانی خویش کورس آموزشی اس پی اس اس را توسط استاد پوهنیار احسان واعظی، استاد دیپارتمنت ریاضی فاکولته ساینس در این فاکولته برگزار کرد.

کسب مقام دوم تیم حکمیت تجارتی پوهنتون هرات

17 Mar, 2019

تیم حکمیت تجارتی پوهنتون هرات توانست در مسابقات حکمیت تجارتی بین المللی با حضور 21 تیم خاورمیانه که در کشور بحرین برگزار شد مقام دوم را از آن خود کند.

مرکز انکشاف مسلکی استادان پوهنتون برای 30 تن از استادان ورکشاپ یادگیری مبتنی بر نتیجه (OBE) و شاگرد محوری (SCL) را برگزار کرد.

17 Mar, 2019

مرکز انکشاف مسلکی استادان پوهنتون برای 30 تن از استادان ورکشاپ یادگیری مبتنی بر نتیجه (OBE) و شاگرد محوری (SCL) را برگزار کرد.

Pages