سه پروژه مهم جهت بلند بردن کیفیت تحصیلی و تحقیقی درپوهنتون هرات توسط وزیرتحصیلات عالی افتتاح گردید

23 Feb, 2019

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی و هیئت همراه شان به هدف افتتاح مرکز تحقیقات علمی، واحد داخلی تضمین کیفیت، مرکز انکشاف مسلکی استادان پوهنتون هرات و همچنان بررسی و بازدید از موسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت هرا

سمینار علمی راه لاجورد در پوهنتون هرات برگزار شد.

06 Feb, 2019

سمینار علمی راه لاجورد امروز با حضور محی الدین نوری سرپرست مقام ولایت، هیئت رهبری پوهنتون هرات، روسای ادارات دولتی، استادان و محصلان درسالون کنفرانسهای پوهنحی زراعت پوهنتون برگزار گردید.

از هفته جهانی تغییر اقلیم در پوهنتون هرات تجلیل شد.

01 Nov, 2018

محمد یوسف حمیدیان معین مالی و اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست، پیرامون نقش اداره ملی حفاظت محیط زیست در راستای سازگاری با تغیر اقلیم، کاهش دهی اثرات گازهای گلخانه یی و نقش نهاد های آکادمیک سخنرانی نمود

پایان مسابقات والیبال جام محصل

31 Oct, 2018

مسابقات والیبال جام محصل به تاریخ 3/7/1397 بین دوازده پوهنحی در دو گروه شش تیمی آغاز گردید که در پایان مرحله نخست این مسابقات چهار تیم پوهنحی ژورنالیزم، هنرها، علوم وترنری و زراعت به مرحله نیمه نهایی راه یافتن

Pages