از هفته جهانی تغییر اقلیم در پوهنتون هرات تجلیل شد.

01 Nov, 2018

محمد یوسف حمیدیان معین مالی و اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست، پیرامون نقش اداره ملی حفاظت محیط زیست در راستای سازگاری با تغیر اقلیم، کاهش دهی اثرات گازهای گلخانه یی و نقش نهاد های آکادمیک سخنرانی نمود

پایان مسابقات والیبال جام محصل

31 Oct, 2018

مسابقات والیبال جام محصل به تاریخ 3/7/1397 بین دوازده پوهنحی در دو گروه شش تیمی آغاز گردید که در پایان مرحله نخست این مسابقات چهار تیم پوهنحی ژورنالیزم، هنرها، علوم وترنری و زراعت به مرحله نیمه نهایی راه یافتن

دومین امتحان انگلیسی ماستری پوهنحی اقتصاد برگزار شد.

31 Oct, 2018

در این امتحان نزدیک به 140 تن از متقاضیان اشتراک نمودند که بعد از اخذ نمره معیاری شامل امتحان اختصاصی این برنامه میشوند و بعد از سپری نمودن امتحان اختصاصی آنعده از اشتراک کنندگان که بلندترین نمره را دریافت کنند، شامل برنامه ماستری پوهنحی

جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون هرات برگزار شد.

28 Oct, 2018

رئیس پوهنتون هرات ضمن ارائه گزارش فعالیت¬ها و دستآوردهای اخیر پوهنتون، در مورد چالش¬ها و مشکلات پوهنتون هرات صحبت کرد و بر توجه استادان و روسای پوهنحی-ها به پروسۀ اعتباردهی پوهنتون هرات، بهبود کیفیت تدریس و پیشبرد امور اداری که

Pages