دیپارتمنت اقتصاد ملی

        اهمیت فراگیری علم اقتصاد به مثابه یکی از شاخه های علوم اجتماعی ریشه در نیازمندی های نا محدود و روزافزون بشریت با توجه به منابع کمیاب دارد. تقویت سکتورهای اقتصادی در یک کشور متضمن رشد و انکشاف بوده و منتج به بهزیستی و ارتقای سطح زندگی افراد آن جامعه میگردد. از آنجا که رشد و انکشاف اقتصادی مستلزم آموزش و فراگیری علم اقتصاد بوده، در بسیاری جوامع و کشورها دانشگاه های معتبری صرف تحقیق و مطالعه عمیق در زمینه علم اقتصاد میباشند. نیازمندی به آموزش علم اقتصاد در هر جامعه اعم از انکشاف یافته و رو به انکشاف محسوس است، خاصتاً در کشور ما افغانستان به حیث یک مملکت عقب مانده و رو به انکشاف از اهمیت زیادی برخوردار است.به تأسی از همین اهمیت و نیازمندی  پوهنځی اقصاد پوهنتون هرات اقدام به تاسیس دیپارتمنت اقتصادملی درسال 1383 به مثابه یک کانون علمی در گسترۀ تحقیق مسایل اقتصادی نموده تا با جمع نمودن کادرهای جوان و مجرب در این زمینه موجب تربیت و آموزش نسل جوان و مشتاقان علم اقتصاد گردد.

چشم انداز (Vision)

      دیپارتمنت اقتصادملی در نظر داردتا با استفاده از اعضای هیئت علمی متعهد و مجرب، گام موثری در جهت تربیت نیروی کار کشور منطبق با الگوی فرهنگ اسلامی بردارد. در این راستا با توکل بر خدا و اتکا به اعضای کدر علمی، کارکنان، محصلین و امکانات دست داشته سعی بر ارتقای کیفیت آموزش دارد. با توجه به مطالب مذکور انتظار می رود طی سال های آینده دیپارتمنت اقتصاد ملی به جایگاه مناسبی در کشور برسد.

رسالت و ماموریت (Mission)

     دیپارتمنت اقتصادملی با پلان، نظارت و ارزیابی مستمر آموزش نیروی انسانی در جهت توسعه آموزشی و بهبود سلامت جامعه و کارایی اقتصادی جامعه نگر بر اساس آخرین و جدیدترین روش های آموزشی اقدام می نماید.دیپارتمنت اقتصاد ملی بخاطر برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش آماده است مطابق نیازهای جامعه با داشتن استادان مجرب و امکانات دردست داشته به امور علمی و تدریسی و تحقیقات خویش مؤفقانه ادامه دهد. ماموریت این بخش علمی تلاش در جهت اکمال و تحقق مؤفقانه نصاب تحصیلی و پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک در جامعه نیازمند تحصیل کشور میباشد.

ارزش های کلیدی

 • حفظ مبانی کرامت انسانی در راستای باورهای دینی، فرهنگی و ملی در تمامی مراتب
 • ارتقای دانش اقتصادی بر اساس معیارهای جهانی و بومی
 • گسترش فرهنگ اخلاق حرفه ای در مسایل اقتصادی
 • تربیت دانش آموختگان متعهد، توانمند و با انگیزه
 • نو گرایی در آموزش و کشف استعدادهای خلاق
 • استفاده از کدر علمی متعهد، مجرب و خدمتگذار

اهداف دیپارتمنت اقتصاد ملی

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

 • ارایه خدمات علمی- تحصیلی در بالا ترین سطح ممکن برای محصلان
 • آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در دیپارتمنت
 • ارتقا سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید دیپارتمنت
 • برخورداری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد درسی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

 • ارتقا سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی محصلین
 • ارتقا فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت

اهداف مرتبط با استراتژی نقش دیپارتمنت در جامعه

 • فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در دیپارتمنت
 • انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایت و کشور

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت ومنابع بشری

 • ترویج فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی
 • ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی
 • ارتقا مدیریت منابع بشری با تاکید بر جذب، حفط و انکشاف