دیپارتمنت مینیاتور

       دیپارتمنت مینیاتور در سال 1382خورشیدی در چوکات پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات تأسیس و به فعالیت خود آغاز نمود. این دیپارتمنت به مرور زمان گامهای زیادی را برای هر چه بهتر شدن کیفیت هنر مینیاتور و تدریس آن برداشته است. اکنون این دیپارتمنت دارای 9 استاد بوده که 5 تن آن از قشر ذکور و 4 تن آن از قشر اناث می باشند. 

اهداف علمی

     با تعاریف که از هنر درادوار تاریخ صورت گرفته ونکاتی که از چشمه ی اندیشه ی فلاسفه چکیده، همواره هنر پلکان تکامل روحی فکری واجتماعی بشر بوده؛ وتاثیرات مثبت درهمه ابعاد شخصیتی فرد و جامعه داشته است، هنرهمیشه بیان کننده احساسات انسان بوده چه زمانی که میخواسته بیان غم و اندوه نماید و چه خوشی ولذتش را با دیگران شریک کند.

      هنر تنها زبان مشترک تمام تمدنها وملتهاست؛ هنرتوانسته همیشه کمال گرایی وسطح  اندیشه ی که درهرجامعه به ظهور رسیده معرفی نماید. روی همین اصل تا امروز هر جامعه ی با فرهنگ وهنرش به محک سنجش قرار میگیرد.

       با بیان اجمالی ازهنر و ضرورت آن درهر جامعه، هرات نه تنها ازآن مستثنا نیست بلکه هنر، قلب تپنده آنست و تا جایی که تاریخ را یاد هست، هرات دارای تمدن وفرهنگ وهنر بوده  واین صفات را جزء نام خود نموده است.

      از آنجایی که این کانون هنر و ادب (هرات) مهد و پرورشگاه هنرشرقی (مینیاتور) است و از خود دراین راستا نام و آوازه ی دارد واساتید زیادی چون کمال الدین بهزاد هراتی را به جهان معرفی نموده واز اوشان میراثهای به جامانده، لازم بود کسانی تربیه شوند تا این هنر ظریف عرفانی اسلامی را درک و پایدار داشته باشند. برای درک ومطالعه هنر چاره ی نیست جز اینکه درهمان محیطی که بستر رشد وتکامل روزِ مهیا نموده دوباره مکانی احداث و یا ایجاد شود چرا که شناخت بهتر هر هنری باید درهمان مکان که تولد یافته صورت گیرد؛ و ازآنجایی که هنر مینیاتور در این سرزمین به اوج کمال اش رسیده و برمکاتب دیگر هنری اثرگذاشته ودربُعد دیگرش یک هنر اسلامی وعرفانی است ضرورت بود درشهر خودش جایی که عرفان فضایش را آکنده به بررسی گرفته شود.

      کمبود این رشته هنری را همه ی اهل فکر و اندیشه درجامعه احساس نموده واین دغدغه را داشتند که باید چنین نهادی باشد تا جوابگوی ذوق اجتماع را مهیا نماید واین هنر را ترویج کند تا به فراموشی سپرده نشود. و این میسر نبود بدون مکان ونهاد تحصیلی که در آن تربیت اکادمیک صورت گیرد، و جنبه های روحی و مادی این هنر مطالعه و بررسی و قابل درک شود. تا بتوان به صورت اصیل آن را پرورش داد و به آن حیات دوباره بخشید.

      امروز جامعه جهانی وسازمان یونسکو برای حفظ هنرهای سنتی تلاش بی دریغ انجام میدهد تا بتوان تاریخ وهویت بشر را حفظ نمود واین یکی از اهداف ایجادی دیپارتمنت مینیاتور است.

 

      پلانهای کوتاه مدت و دراز مدتی دیپارتمنت مینیاتور طراحی نموده که میتواند او را درآینده به عنوان منبع ومنشاء رشد و توسعه هنر اصیل افغانستان که از تیموریان به بعد بوده و همیشه تا تاریخ هست، از آن یادی هست دوباره درهمان جایگاه برساند و در سطح منطقه به عنوان نگینی  پر بها، معرفی نماید؛ چیزی که روزِ بود.

      دیپارتمنت مینیاتور تنها به این بسنده نکرده و تمام هنرهای اصیل و سنتی افغانستان را مورد توجه قرارخواهد داد وآنها را به صورت نیکو معرفی خواهد نمود.

اهداف آموزشی

به عنوان مثال بعضی از برنامه های دیپارتمنت مینیاتور لست میگردد:

  1. آموزش هنرهای سنتی و اصیل افغانستان به صورت اصولی و علمی.
  2. تحقیق و مطالعه هنرهای بومی.
  3. مستند سازی از هنرهای بومی و در حال فراموشی.
  4. جمع آوری اسناد و مدارک از بناها و یادبودهای کهن که درحال فروپاشی و نابودی است.
  5. برگزاری نمایشگاهها، ورکشاپها و سیرعلمی برای بالا بردن سطح فکری و ذوقی محصلان.
  6. ایجاد کنفرانسهای علمی هنری.
  7. بلند بردن سطح تحصیلی و رسیدن به معیارهای جهانی.

کریکولم درسی

کریکولم دوره لیسانس دیپارتمنت مینیاتور برای چهار سال در نظر گرفته شده است. کریکولم در سال 1380 توسط محمد رفیق رحمانی و غلام حضرت حساس استادان مینیاتور پوهنځی طرح ریزی و تنظیم گردیده است. این کریکولم در سال 1393 در ورکشاپ کلستر سازی برنامه های درسی بین پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل و پوهنځی هنرهای زیبای هرات کلستر گردیده است. کریکولم فوق دارای 144 کریدت میباشد و مضامین آن شامل دروس عملی و تیوری میباشد.