معرفی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

بخش اول ـ فلسفه وجودی کلینیک  های حقوقی در جهان :

دیدگاه جهانی پیرامون کلینیک حقوقی : سخن راست آنست که بسیاری از مردم حقوق را برابر قانون می پندارند، انبوهی از دانشمندان بر این باور بوده، رسالت خویش را فهم آن می دانند، و بر آنند که هر کس قانوندان تر، فاضل تر! اسفبار تر آنکه، نمی دانند بر این قانون، چگونه لباس اجرا بپوشانند. اگر روزی سر از محاکم در آورند، میان دانسته های خود وآنچه درمحاکم عملا جریان دارد، فاصله ای می بینند به فراخنای زمین و آسمان.

یکی ازراهکارهایی که میتواند محصلین حقوق و شرعیات را از همان دوران خوش تحصیل یا واقعیاتی که کمتر در کتاب ها وصنف ها نوشته و گفته می شود آشنا سازد، کلینیک حقوقی و آموزش های حقوقی کلینیکی است.

دایر کردن کلینیک حقوقی و راه اندازی آموزش های کلینیکی در پوهنحی های حقوق و شرعیات پیامد های مثبت و شایان توجهی برای افراد و گروه های گوناگون دارد شماری از این نتایج پیدا و پنهان، که ضرورت تشکیل این نهاد را تبیین می کنند، بدین قرار است.

فلسفه وجودی کلینیک  های حقوقی در افغانستان :

به رغم تجربه مثبت بسیاری از کشورها در استفاده از این نهاد کار آمد مثلاً از دهۀ 1960 در ایالات متحدۀ آمریکا،درکشورماسابقۀ دراین خصوص وجودندارد. فقط دراین دهه اخیرنهادهای مانند(مساعدتهای حقوقی و انجمن وکلای مدافع) در کشور ایجاد شده که  هر یک از این نهاد ها براساس وظایف قانونی خود صرفاً خدمات حقوقی به مراجعه کنندگان ارایه می کنند، اما اینها فاقد تعریف و کارکرد آموزشی هستند؛ ولی کلینیک های حقوقی علاوه بر ارائه خدمات حقوقی کار آموزشی نیزدارند. کلینیک های حقوقی مراکزی  اند که در آن محصلان پوهنحی های حقوق ، شرعیات  و یا مدارس دینی کشور  به منظور کسب مهارت های مسلکی حقوقی و ارائه مساعدت های حقوقی  تحت نظر وکیل مدافع (مساعد حقوقی) فعالیت می نمایند) فقره (7) ماده (4) مقرره مساعدت های حقوقی(

 

 توجه پوهنتون هرات به کلینیک حقوقی و آموزشی پس از آن جلب شد که در سال 2008 میلادی برای اولین بار کلینیک حقوقی پوهنتون هرات به کمک مالی دفتر جامعه باز افغانستان(او اس آی) به اثر سعی و تلاش مسؤلین پوهنحی های حقوق  شرعیات و با همکاری خانم مارگرت مسؤول بخش گسترش کلینیک ها در آسیا به فعالیت آغاز نمود. این برنامه در ابتدا به صوت آزمایشی آغاز به فعالیت نمود که بعد از سپری کردن یک دوره موفق، تا به امروز مدت پنج سال است فعالیت می نماید و توسعه و انکشاف یافته است.

تصویر از سند  قانونی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

کلینیک پوهنتون هرات با دست آوردهای عالی که داشته است سبب تاسیس کلینک های حقوقی در بسیاری از پوهنتون های افغانستان، مانند: پوهنتون کابل ، پوهنتون مزار ، ننگرهار ، پوهنتون خوست و در پوهنتون البیرون  ایجاد گردیده است که افتخار همه اینها برای پوهنتون هرات است .

 

تصویر از کلینیک حقوقی پوهنتون بلخ

تاریخچه و فعالیت های کلینیک حقوقی  پوهنتون هرات :

 کلینیک حقوقی پوهنتون هرات در سال 1387 به منظور ارتقاء دانش مسلکی و کسب مهارتهای حقوقی عملی محصلان پوهنحی­های شرعیات و حقوق با حمایت مالی مؤسسه  Afghanistan   Open Society    ( OSA) به عنوان اولین مرکز کلینیکی در سطح افغانستان در چارچوب پوهنحی­های مذکور ایجاد گردید. این کلینیک بعد از اخذ مجوز رسمی از سوی بورد مستقل مساعدت­های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا تا کنون در بخشهای آموزش مهارت­های مسلکی سیستم اجراات  جزایی و مدنی  " وکالت ،پولیس،سارنوالی،محاکم، عدلیه و حقوق "برای محصلین پوهنحی­های شرعیات و حقوق ،ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان برای اقشار بی بضاعت، زنان و اطفال و آگاهی دهی حقوقی عامه برای معلمین و متعلمین مکاتب هرات  خدمات ارزنده‏‏ای را ارائه نموده که سالانه بیش از 300 تن محصلین،معلمین،متعلمین،افراد متضرر و بی بضاعت از این برنامه ها مستفید شده اندعلاوه بر آن این کلینیک دارای یک صفحه فیس بوک تحت عنوانئ" کلینیک حقوقی پوهنتون هرات " که تعداد زیاد از شهروندان از طریق این صفحه مشکلات حقوقی خویش را مرفوع میسازند.

ازآنجائیکه تداوم فعالیت های کلینیکی مستلزم حمایت های مداوم ادارات ذیربط میباشد وزارت تحصیلات عالی با همکاری نهادهای بین المللی همایش ملی  را جهت جستجوی  راه حل برای چگونگی بقای این نهاد های حقوقی آموزشی را در تاریخ دهم دسمبر سال 2012 میلادی در شهر کابل برگزار نمود که کلینیک حقوقی پوهنتون هرات نیز ازموضوعات مورد بحث همایش مذکور بود که در نتیجه آن اولین دستاوردهای قابل توجه کلینیک حقوقی پوهنتون که شامل  به رسمیت شناخته شدن دروس عملی ونظری کلینیکی به عنوان بخشی از  کاریکولم درسی پوهنحی های حقو ق و شرعیات پوهنتون هرات و همچنان جذب بست های کدری برای نهاد مذکور می باشد به دست آمد.

 •  

اهداف اساسی این پروژه نظر به کارکرد های این اداره قرار ذیل است:

 • بلند بردن سطح آگاهی،توانائی و مهارت تدریس محصلین.
 • آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه خصوصا طیف معلمین و متعلمین به حقوق اساسی آنها .
 • آگاهی دهی حقوقی برای افراد مختلف جامعه در قسمت قوانین ،مراجع قانونی حل مشکلات ، معضلات و روند سیستم محاکماتی در نهادهای عدلی و قضایی کشور..
 • داشتن یک جامعه ایده آل و عاری ازهرنوع تبعیض و ظلم.
 • دسترسی تمام افراد جامعه به محاکمه عادلانه و برخورداری از حقوق.
 • ایجاد وحدت ملی و رفع هر نوع اختلاف و نزاع.
 • تلاش درجهت ترویج ]حاکمیت قانون و احترام به آن در جامعه.
 • ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان برای اقشار بی­بضاعت خصوصا زنان و اطفال
 • ایجاد یک برنامه عملی، تحصیلی حقوقی، همسان با برنامه­های درسی رشته­های حقوق و شرعیات پوهنتون هرات برای محصلان جهت بالا بردن مهارت­های مسلکی آنها آماده سازی محصلین برای ستاژقضایی و حارنوالی.

معرفی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات:

 1. هیئت رهبری ؛
 2. بورد  مشورتی کلینیک حقوقی ؛
 3. مجمع عمومی کلینیک حقوقی ؛
 4. موسیسین کلینیک حقوقی .

             ۱. هیئت رهبری :

 • دایرکتر کلینیک حقوقی ؛

 • معاون دایرکتر کلینیک حقوقی .

 

۲. بورد مشورتی کلینیک حقوقی :

 • ریاست پوهنتون هرات؛  پوهنمل دوکتور عبدالله فایز

IMG_0905.JPG

 

 • رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ؛

پوهنمل غلام شاه عادل

 

 

 

 • رئیس پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی.

پوهنمل عبدالروف ثاقب

۳.مجمع عمومی کلینیک حقوقی :

 • دایرکتر کلینیک حقوقی پوهنتون هرات؛
 • معاون دایرکترکلینیک حقوقی پوهنتون هرات؛
 • مسئول اداری کلینیک حقوقی پوهنتون هرات؛
 • مسئول مالی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات؛
 • وکلای مدافع کلینیک حقوقی پوهنتون هرات؛
 • سوپروایزران کلینیک حقوقی پوهنتون هرات؛
 • کارمندان اجتماعی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات؛
 • ترینران کلینیک حقوقی پوهنتون هرات؛
 • خدمه کلینیک حقوقی پوهنتون هرات.

 

تصویر اعضای مجمع عمومی

۴. موسیسین کلینیک حقوقی:

 • پوهنیار محمد ناصر رهیاب نماینده ریاست  پوهنتون هرات ؛

عکس استاد رهیاب جایگزین شود

 

 

 •   پوهنمل غلام شاه عادل رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی؛

رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

 • پوهنمل عبد الرؤف  ثاقب رئیس پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی؛

 • پوهنیار خلیل احمد فضل استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی؛

 • پوهنمل محمد فریدون سروش استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی؛

 

 

 

 

 • پوهنمل  عصمت الله محمدی استاد پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی؛

 • پوهنیار عنایت الله  صدیقیار استاد پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی؛

 

عکس استاد صدیقیار جایگزین شود

بخش دوم ـ فعالیت های کلینیک حقوقی پوهنتون هرات:

دراین شکی نیست که هر نهاد علمی فعالیت ها یی دارد که مبیین اهداف، تلاش و کارکرد مثمر و سازنده آن نهاد به شمار می رود، کلینیک حقوقی پوهنتون هرات نیز یک نهاد علمی و اکادمیکی است، که درعرصه های مختلف فعالیت  های ذیل را انجام داده است :

 

الف ـ فعالیت های آموزشی:

 1. آموزش اجراآت قضایای مدنی؛
 2. آموزش اجراآت قضایای جزایی؛
 3. آموزش اجراآت قضایای اطفال؛
 4. آگاهی دهی حقوقی ( معلمین و متعلمین).
 5. تدویر ورکشاپ ها :
 • طب عدلی؛
 • اصول رسیدگی قانونی در قضایای مدنی و جزایی در افغانستان؛
 • آگاهی دهی حقوقی برای ارباب ها و شورا های قریه جات؛
 • آگاهی دهی حقوقی برای اطفال محجوز؛
 • آگاهی دهی حقوقی برای  والدین اطفال محجوز.

۶. تدویر محاکم تمثیلی:

 • تدویر محاکم تمثیلی توسط کارآموزان کلینیک حقوقی پوهنتون هرات.
 • تدویر محاکم تمثیلی )  پوهنتون های البیرونی و هرات با میزبانی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات ،  هرات ومزارشریف با میزبانی مزارشریف)

۷. انجام کار های ساحوی در ادارات عدلی و قضایی.

ا ـ بخش آموزشی اجراآت در قضایای مدنی:

بخش اجراآت قضایای مدنی که در چارچوب کلینیک حقوقی راه اندازی شده است محصلین آموزش­های لازم حقوقی را بصورت نظری و عملی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع فرا گرفته و آمادۀ اجرای مهارت های مسلکی درقضایای مدنی میگردند.  و از شروع پروگرام تا کنون  مساعدت های رایگان حقوقی  برای افراد بی بضاعت و مشوره­های لازم حقوقی ارایه میگردد و در مواردی نیز برای مراجعین در زمینۀ ترتیب برخی اسناد حقوقی همکاری صورت میگیرد.

2013-04-17 11

 

 

 

 

 

۲ـ  بخش­ آموزشی اجراآت در قضایای جزائی:

بخش اجراآت قضایای جزایی که در چارچوب کلینیک حقوقی راه اندازی شده است محصلین آموزش­ و مهارت های لازم جزایی را بصورت نظری و عملی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع فرا گرفته و آمادۀ اجرای مهارت های مسلکی درقضایای جزایی میگردند.  و از شروع پروگرام تا کنون  مساعدت های رایگان حقوقی  برای افراد بی بضاعت و مشوره­های لازم حقوقی ارایه میگردد و در مواردی نیز برای مراجعین در زمینۀ ترتیب برخی اسناد حقوقی همکاری صورت میگیرد.

۳ـ  بخش آموزشی مهارت های  تخصصی  عدالت از اطفال:

پروگرام حفاظت از اطفال که در چارچوب کلینیک حقوقی راه اندازی شده است محصلین آموزش­های لازم حقوقی را بصورت نظری و عملی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع فرا گرفته و آمادۀ اجرای مهارت های مسلکی در بخش تخصصی عدالت اطفال میگردند. همچنان مساعدت حقوقی رایگان برای اطفال متخلف از قانون  و  ورکشاپ های  حقوق طفل در مرکز اصلاح و تربیت برای محجوزین آن مرکز ، خانواده های اطفال تحت حجز ،دارلایتام ها و اعضای شوراهای محلی   ارایه میگردد.و در مواردی نیز برای مراجعین در زمینۀ ترتیب برخی اسناد حقوقی همکاری صورت میگیرد.

 

۴ـ  بخش استریت­لا(آگاهی دهی حقوقی):

در این بخش کارآموزان کلینیک حقوقی بعد از آموزش و فراگیری مهارت­های لازم در قالب گروپ­های معین از طریق تدویر کارگاه­های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه در سطح مکاتب ولایت هرات به آگاهی دهی حقوقی می پردازند که این امر میتواند نقش مؤثری در بلند بردن سطح دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

تصویر از برنامه آگاهی دهی حقوقی در مکاتب

تدویر ورکشاپ ها :

 • طب عدلی:

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات ورکشاپی هایی راتحت عنوان " طب عدلی "  برای کار آموزان کلینیک حقوقی به همکاری و گردانندگی آمریت محترم طب عدلی ولایت هرات برگزار نموده که این ورکشاپ  ها در مدت یک هفته ( 5 روز ) روی موضوعات مختلف نقش طب عدلی درروند اجراآت جزائی ومدنی برای محصلین ارائه گردید.

 • اصول رسیدگی قانونی در قضایای مدنی و جزایی در افغانستان:

 کلنیک حقوقی پوهنتون هرات  ورکشاپ هایی را تحت عنوان " اصول رسیدگی قانونی در قضایای مدنی و جزایی در افغانستان " برای کار آموزان کلینیک حقوقی و همکاری و گردانندگی بخش های کشفی جنایی , سارنوالی , محاکم و طب عدلی ووکلای مدافع برگزار نموده که در مدت یک هفته ( 5 روز )  موضوعات مختلف مسایل مدنی و جزایی ارائه  می گردد.

 

تصویر از ورکشاپ طب عدلی

 • آگاهی دهی حقوقی برای ارباب ها و شورا های قریه جات:

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات ورکشاپ های را برای ارباب ها و شورای های قریه جات ولسوالی های ۱۵ گانه ولایت هرات در هر سه ماه به آگاهی دهی حقوقی میپردازد تا از این طریق بتواند مصدرخدمت به جامعه باشد

 • آگاهی دهی حقوقی برای اطفال محجوز:

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات درهر ماه بصورت دوره ایی ورکشاپ هایی را برای اطفال تحت حجز  در مقر مرکز اصلاح و تربیت اطفال برگزار می نمایدکه در این ورکشاپ ها موضوعات آگاهی دهی حقوقی  با استفادۀ از منابع متفاوت از جمله کتب، قوانین داخلی و اسناد بین المللی ترتیب و تنظیم میگردد ودر قالب یک جزوه درسی برای شان آموزش داده میشود تا از حقوق اساسی  خویش در برابر قوانین و جامعه آگاهی حاصل نمایند.

تصویر از ورکشاپ مرکز اصلاح و تربیت اطفال

 • آگاهی دهی حقوقی برای  والدین اطفال محجوز:

کلینیک حقوقی  پوهنتون هرات در هر ماه بصورت دوره ایی ورکشاپ هایی را تحت عناوین وجایب و مسئولیت های والدین در قبال اطفال  برای  والدین اطفال تحت حجز  و علل تخلفات اطفال و راه های احتراز از آن و سایر نکات تربیتی در مقر مرکز اصلاح و تربیت اطفال برگزارمی نماید تا والدین متوجه وجایب و مسئولیت های خویش گردیده و از این طریق جامعه مبری از هر گونه تخلف و فساد داشتته باشیم

تصویر از ورکشاپ والدین اطفال تحت حجز

 • تدویر ورکشاپ برای اطفال دارالایتام ها:

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات   به سلسله برنامه های آگاهی دهی حقوقی خویش ورکشاپ  هایی را ماهانه  برای "اطفال دار الیتام ها" بر گزارمی نماید ، که در این ورکشاپ  موضوعاتی از قبیل: خانواده خوب و خوشبخت در جامعه، حقوق والدین بر اطفال و حقوق اطفال بر والدین، وجایب و مسئولیت های اطفال در قبال خود و جامعه؛ بزهکاری و علل بزهکاری اطفال و راه های احتراز از آن؛ برای این اطفال ارائه میگردد.

تصویر از تدویر ورکشاپ در دار الایتام خواجه عبدالله انصاری

 

 • تدویر ورکشاپ از طریق پروگرام لکف (Legal Aid Grant Facility):

این کلینیک از طریق تسهیلات کمک های بلا عوض حقوقی (Legal Aid Grant Facility) دوره های آموزشی حقوقی کوتاه مدت را برای محصلین پوهنحی های حقوق و شرعیات دایر نمود که محصلین  این پوهنحی ها  مهارت وکالت دفاع در قضایای جزایی و مدنی  را که آموزش دیدند به منصة  اجرا در می آورند.

۶. تدویر محاکم تمثیلی:

 • تدویر محاکم تمثیلی توسط کارآموزان کلینیک حقوقی پوهنتون هرات.

کار آموزان کلینیک حقوقی پوهنتون هرات طی دوره های سه ماهه روی سه دوسیه متفاوت (هر ماه یک دوسیه) محاکم تمثیلی تدویر می نماید.

 

 

 • تدویر محاکم تمثیلی )  پوهنتون های البیرونی و هرات با میزبانی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات ،  هرات ومزارشریف با میزبانی مزارشریف):

دستاوردهای فوق و کارکرد موفقیت آمیز کلینیک حقوقی پوهنتون هرات سبب گردید تا این کلینیک در سال 2014-2015 به عنوان کلینیک مادر و الگوی کلینیکهای حقوقی در سطح کشور شناخته شود. روی این ملحوظ این کلینیک در کنار بخشهای اموزشی و مساعدت، ورکشاپ ها ،محاکم تمثیلی و همایشهای ملی را در سطح کشور میزبانی  نموده است که  از آنجمله  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • برگزاری ورکشاپ آموزش مدیریت کلینیکی با کمک مالی موسسه lispa برای روسای پوهنحی های حقوق و شرعیات از هشت پوهنتون کشور .

 • برگزاری محاکم تمثیلی تبادل تجارب بین کلینیک حقوقی هرات_ مزارشریف و البیرونی _ هرات  با کمک مالی موسسه DPK.
 • برگزاری همایش بزرگ ملی با میزبانی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات تحت عنوان " سمپوزیم ملی تبادل تجارب پوهنتونهای هشتگانه کشور" برای  100 تن از اساتید  و محصلین  پوهنحی های حقوق و وشرعیات پوهنتون های هشتگانه کشور با کمک مالی موسسه UNDP .

 

۷. انجام کار های ساحوی در ادارات عدلی و قضایی:

کاراموزان کلینیک حقوقی پوهنتون هرات جهت آموزشسیستم عملی اجراات عدلی قضایی در کشوراز ارگان های عدلی و قضایی( محاکم،سارنوالی،محابس،مراکز اصلاح و تربیت اطفال،ریاست عدلیه، آمریت حقوق،آمریت قضایای دولت،آمریت مساعدت های حقوقی، مدیریت جنایی و ریاست امور زنان) بازدید می نمایند.

ب- مساعدت حقوقی:

 1. پیشبرد قضایای جزایی، فامیلی و اطفال توسط وکلای مدافع بصورت رایگان؛
 2. ارایه مشوره های حقوقی در تمام قضایابرای افراد مشوره خواه؛
 3. تحریر حقوقی(صورت دعوی،دفع دعوی،اعتراضیه،دفع اعتراض و عرایض حقوقی).

ج- فعالیت های اداری:

 ۱.هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی جهت معرفی افراد متخصص و مسلکی پیرامون آموزش های عملی؛

۲. هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی جهت  تسهیل در کار های ساحوی؛

۳.هماهنگی با ریاست معارف جهت تطبیق پروگرام آگاهی دهی حقوقی در سطح مکاتب؛

۴.هماهنگی با پولیس جنایی و محابس؛

۵.هماهنگی با تمویل کنندگان کلینیک حقوقی ( ریاست پوهنتون،پوهنحی های حقوق و شرعیات و دونر های بین المللی.)؛

۶.تهیه اسناد مالی و اداری( تهیه پروپوزل، گزارشات، پلان ها...........).

د-تحقیق و مطالعات :

 • تهیه مفردات درسی در برنامه های آموزشی ( رهنمود کلینیکی در بخش جزایی،رهنمود کلینیکی در بخش مدنی و رهنمود کلینیکی در بخش اطفال)؛
 • تهیه مفردات درسی در تدویر ورکشاپ ها ( حقوق ومسولیت های اطفال در قوانین ملی و بین المللی، وجایب و مسولیت های والدین در قبال اطفال و بالعکس ،علل تخلفات اطفال و راه های جلوگیری از آن.)؛
 • تهیه مفردات درسی پیرامون  تحلیل قوانین ( تهیه کتاب کار در بخش های مدنی،جزایی و اطفال)؛
 • تحقیق و مطالعات پیرامون حقوق طفل در قوانین ملی ،بین المللی و مسایل فقهی.

ه: جلسات :

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات برای اجرایی کردن امورات مربوطه و انکشاف برنامه های کلینیکی خود جلسات اداری  و عمومی را برگزار می نماید .

جلسات اداری کلنیک حقوقی هر 15 روز برای حل چالش ها و رهنمود های اداری کارمندان برگزار میگردد.

 • جلسه توسعه کلینیک های حقوقی پوهنتون های کشوردر کابل:

جلسه توسعه کلینیک های حقوقی پوهنتون های کشور را (2015/9/15) بمنظوربحث روی انکشاف و توسعه کلینیک های حقوقی پوهنتون های افغانستان و چگونگی  حمایت های مالی این نهادها بامیزبانی کلینیک حقوقی پوهنتون هرات و باحمایت مالی همکار مداوم دفترمحترم جامعه باز افغانستان (OSA)  وبااشتراک  دونرهای همکار بین المللی  توانست برگزارنماید.

تصویری از جلسه توسعه کلینیک های حقوقی کشور در کابل

 • جلسه توسعه (کلینیک حقوقی پوهنتون هرات) در هرات:

  محمد داوود شایق مشاور حقوقی وزارت تحصیلات عالی ، خانم کابوی نماینده یونسف ،آقای فزرام حسینی مسئول برنامه های حفاظت اطفال دفتر یونسف ، محمد قاسم رحمانی مسئول برنامه حاکمیت قانون دفتر جامعه باز افغانستان، ریس پوهنتنون هرات ،روسای پوهنحی های حقوق و شرعیات و مسئولین کلینیک حقوقی پوهنتون هرات بخاطر توسعه کلینیک حقوقی و شناساندن جایگاه آن در چوکات وزارت تحصیلات عالی  و جذب حمایت دونر های بین المللی  .

تصویر از جلسه توسعه کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

دستاورد ها :

 • مستفید شدن تعداد ۸۶۵ نفر محصلین ذکور و اناث از پوهنحی حقوق و شرعیات در 20 دوره آموزشی 3 ماهه از سال 2008 تاکنون در بخش های آموزش های عملی و نظری  سیستم اجرا آت  جزایی و مدنی؛
 •  مستفید شدن 400 معلم و  3000 متعلم ذکور و اناث در مکاتب دولتی ولایت هرات از برنامه آگاهی دهی حقوقی طی دوره های دوماهه در ده مرحله؛
 • پیشبرد و ارائه مساعدتهای حقوقی رایگان برای 350  قضیه‏ی جزایی و حقوقی افراد بی بضاعت خصوصا زنان و اطفال در ارگان های عدلی و قضایی؛
 • ارائه مشوره های  حقوقی رایگان بمنظور کاهش مشکلات و معضل های اجتماعی  برای بیش از صدها نفر مراجعه کننده از اقشار مختلف جامعه؛
 • انجام تحقیقاتی پیرامون فصل دوم قانون اساسی از جمله حقوق اساسی ،حقوق فامیل ،حقوق کار ، حقوق بشر، حقوق تجارت ، عدالت نوجوانان و معرفی تشکیل و صلاحیت های قوه قضائیه در اوایل سال 2014  و در حال حاضر از آن کتاب در برنامه آگاهی دهی حقوقی برای متعلمین و معلمین مکاتب استفاده صورت میگیرد؛
 • ایجاد لابراتواری جهت آموزش تحقیقات جنایی کریمینال تخنیک برای محصلین این کلینیک تا محصلین بصورت عملی از این بخش استفاده نمایند؛
 • فعالیتهای کلینیک در دوره فعلی می توان به تهیه کتابهایی تحت عنوان  "  رهنمودآموزش  کلینیک در بخش جزایی و رهنمود آموزش کلینیک در بخش مدنی ، رهنمود آموزش کلینیک در بخش اطفال  " و همچنان " کتاب کار در اجراات دوسیه مدنی، کتاب کار در اجراات دوسیه جزایی " براساس کاریکولم پذیرفته شده از سوی وزارت تحصیلات عالی اشاره نمود که محصلین کلینیک حقوقی از این کتابها استفاده می نمایند؛
 • مستفید شدن 20طفل تحت حجز در مرکز اصلاح و تربیت اطفال از  برنامه آگاهی دهی حقوقی ؛
 • مستفید شدن ۲۰ طفل در دارالایتام خواجه عبدالله انصاری از برنامه آگاهی دهی حقوقی؛
 • برگزاری ورکشاپ آموزشی کارمندان اجتماعی کلینیک حقوقی اطفال با همکاری دفتر وارچالدWar Child؛
 • مستفید شدن ۲۰ تن از والدین اطفال تحت حجز از برنامه آگاهی دهی حقوقی؛
 • برگزاری محفل افتتاحیه بخش حفاظت اطفال در چوکات کلینیک حقوقی پوهنتون هرات با اشتراک ۱۶۰ تن از مقامات عالی رتبه کشور ،دونر های ملی و بین المللی؛
 • مساعدت رایگان  برای اطفال تحت حجز از سوی وکلای مدافع کلینیک حقوقی به تعداد ۱۹ قضیه در ارگان های عدلی و قضایی؛
 • تحقیقات اجتماعی  رایگان  برای اطفال تحت حجز از سوی کارمندان اجتماعی  کلینیک حقوقی تعدادی  از  قضایا در ارگان های عدلی و قضایی.