دیپارتمنت روابط بین الملل

          این دیپارتمنت در سال 1387 در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تاسیس گردید. در این شاخه از علوم سیاسی، دیپلماسی تعامل با سازمانهای بین المللی مد نظر بوده و هدف، تربیت متخصصینی است که ضمن آشنایی با مواضع افغانستان در سازمانهای بین المللی، نسبت به مسایل روز و تحولات بین المللی درک درستی داشته باشند. غایت تعیین شده رشتة (اداری و دیپلماسی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی هم تربیه کادر های مسلکی و حرفه ای در عرصه های؛ حقوق بین الملل، اصول روابط بین الملل، پالسی جهانی، جهانی شدن، سیاست خارجی و ابزار های آن جهت تأمین منافع ملی کشور است. محصلین این دیپارتمنت بعد از پایان هشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهاد های مرتبط با رشته تحصیلی شان (اغلب در وزارت امور خارجه) به کار گماشته می شوند. در حال حاضر دیپارتمنت مذکور دارای (6) کادر علمی میباشد.

 1. اهداف علمی
 1. انجام فعالیت های علمی- تحقیقاتی برای ارتقای دانش مسلکی در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل.
 2. تربیه کادر متخصص در حوزه روابط بین الملل.
 3. تلاش در جهت کار بردی ساختن اصول و پرنسیب های علمی در عرصه روابط بین الملل.
 4. تطبیق قوانین، مقررات، دساتیروبرنامه های وزارت محترم تحصیلات عالی.
 5. تطبیق سیستم کردیت وتلاش در جهت نهادینه سازی معیاری این سیستم.
 6. جستجوی راه های عملی وقانونی برای تامین ارتباط سازنده با نهادهای دخیل در سیاستگذاری خارجی و اجرای سیاست خارجی کشور، سازمانهای بین المللی و نمایندگی های سیاسی خارجی در افغانستان.
 7. جستجوی راه های ممکن برای جلب همکاری های علمی نهادهای مشابه ملی و بین المللی.
 8. برگزاری سمینار ها، کنفرانس ها، شبیه سازی و گفتمان های علمی .
 1.  اعضای دیپارتمنت

شماره

شهرت

رتبه علمی

سمت

تحصیلات

1

فواد صدیق

پوهنیار

آمر دیپارتمنت روابط بین الملل

ماستر

2

میرویس ایوبی

پوهنمل

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

درحال گذراندن دوره دوکتورا

3

سید علی النقی معصومی

پوهنیار

عضو دیپارتنمت روابط بین الملل

درحال گذراندن دوره دوکتوا

4

حفیظ الله جواد

پوهنیار

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

ماستر

5

عبدالرشید فیضی

پوهیالی

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

شامل دوره ماستری

6

سمیه رحیم زاده

پوهیالی

عضو دیپارتمنت روابط بین الملل

لیسانس

 

 

 1. کریکلم درسی
 2. درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت روابط بین الملل قرار شرح ذیل میباشد:
 •  
 •  
 • مضمون
 • کریدت
 1.  
 • افکار سیاسی
 •  
 1.  
 1.  
 • علم سیاست
 •  
 1.  
 1.  
 • سیاسی جهان
 •  
 1.  
 1.  
 • های بین المللی
 •  
 1.  
 1.  
 • روابط بین الملل
 •  
 1.  
 1.  
 • سیاسی جهان
 •  
 1.  
 1.  
 • سیاسی
 •  
 1.  
 1.  
 • سیاسی
 •  
 1.  
 1.  
 • وتشریفات دیپلماتیک
 •  
 1.  
 1.  
 • بین المللی
 •  
 1.  
 •  

اندیشهای سیاسی قرن بیستم

 •  
 1.  
 •  

ترمینولوژی سیاسی

 •  
 1.  
 •  

تاریخ روابط خارجی افغانستان

 •  
 1.  
 •  

جامعه شناسی سیاسی

 •  
 1.  
 •  

نظام سیاسی افغانستان

 •  
 1.  
 •  

مدیریت بحران های بین الملل

 •  
 1.  
 •  

تشریفات دیپلوماتیک

 •  
 1.  
 •  

تاریخ دیپلوماسی عمومی

 •  
 1.  
 •  

سیاست و حکومت در خاور میانه

 •  
 1.  
 •  

برنامه عملی

 •  
 1.  
 • مجموع کریدت ها
 1.