آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات

رشد و انكشاف دانش و تكنالوژی كمپيوتر با تاريخ نه چندان زياد در افغانستان، دسترسی به علوم و فنون امروزی را به راحتی ممكن ساخته است. طوريكه امروز تمام ادارات دولتی، مؤسسات، بانكها و شركتهای خصوصی در كشور قسماً با تسهيلات كمپيوتری مجهز گرديده اند و انجام امور اداری، حسابی و ارتباطات اين ادارات با هم به كمك اين تكنالوژی فراهم شده است. از طرف ديگر همچو مراكز معلوماتي در نهادهاي تعليمي و تحصيلي از تحقيق، رشد و توسعة آخرين دستآوردهاي علمي در سطح كشور پشتيباني ميكند.

      پوهنتون هرات نیز كه از جمله پوهنتون هاي كليدي در كشور به حساب ميآيد، به منظور تحقق اين امر در صدد آن شد تا  آمریت  تكنالوژی معلوماتی را ايجاد نمايد. این آمریت در بخشهای:

 ۱: مدیریت تخنیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظیفه این بخش رسیدگی به مشکلات تخنیکی پوهنځی ها پوهنتون هرات می باشد و کارکرد های این مدیریت طی چند سال اخیر اخذ سروی ازپوهنځی های مختلف پوهنتون هرات، پروژه PBX   (ایجاد تلفون داخلی )، تعمیر هاردویرها  و رفع مشکلات سافت ویری کمپیوتر ها میباشد. این مدیریت در اواخر سال ۱۳۹۴ سیستم عامل  Ubuntu را به روی تمام کمپیوتر های پوهنځی ها نصب نموده است. این مدیریت توانسته  است که سرویی از تجهیزات مورد استفاده در پوهنځی ها و بخش های اداری پوهنتون هرات انجام  دهد که  قرار ذیل می باشد.

شماره

تجهیزات

تعداد

ملاحظات

1

کمپیوتر های دیسک تاب برای استادان

۱۱۰

-

2

کمپیوتر های دیسک تاب برای کارمندان

۹۲

-

3

کمپیوتر های دیسکتاب برای محصلان

۶۳۴

-

4

کمپیوتر های لب تاب برای استادان

۳۴

 

5

کمپیوتر های لب تاب برای کارمندان

۷۰

-

6

پروجکتور

۱۰۷

-

7

اسکنر

۲۶

-

8

های کلانUPS

۱۷

-

9

های متوسطUPS

۴۱

-

10

UPS  های کوچک

۱۲۹

-

11

پرینتر

۱۵۵

-

12

دستگاه فتوکاپی

۶۲

-

13

تلویزیون LCD

۳۲

-

14

نتورک سویچ

۶۱

-

15

Access Point

۴۶

-

16

Rack

۳۲

-

17

دستگاه ویدیو کنفرانس

۳

-

18

تخته هوشمند

۱

-

19

ایرکندیشن

۱۳۷

-

 

 
 

  ۲:  مدیریت اطلاعات:

  • فعال ساختن صفحه رسمی پوهنتون هرات در شبکه اجتماعی فیسبوک:
  • فعال ساختن وب سایت پوهنتون هرات:
    • جمع آوری اخبار و رویداد های مربوطه  پوهنتون هرات و قرار دادن آنها در فیسبوک و ویب سایت پوهنتون هرات

   -                آدرس ویب سایت (www.hu.edu.af)

  • پشتیبانی کتابخانه پوهنتون هرات
  • ساخت ایمیل رسمی تحت دومین hu.edu.af برای استادان و کارمندان پوهنتون هرات
  •