افغانستان درسال­های اخیر با تحولات عظیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی مواجه بوده که سیرتحولاتی خود را به سوی پیشرفت وترقی، نیک وپویا پیموده ودرین راستا نقش مردم افغانستان به عنوان مردمی علم دوست و فرهنگ پرور، چشمگیر میباشد. در کنار آن نهادهای مختلف ازجمله جامعۀ علمی وفرهنگی درین زمینه فعالیت­ های زیادی ازخود به نمایش گذاشته اند که در خور توصیف است.

پوهنتون هرات نیز به مثابۀ یک مرکز بزرگ علمی درحوزۀ غرب کشور ونیز به منزلۀ یک پوهنتون ملی، طی سالیان متمادی، از رشد سریع وچشمگیری برخوردار بوده است. موجودیت بیش ازشصت فیصد دانشجویان پوهنتون هرات ازسایر ولایات، دال برملی بودن این نهادعلمی است و در سالهای اخیر پوهنتون هرات را به عنوان یک پوهنتون برتر در سطح کشور مطرح نموده که در پلان های انکشافی و استراتیژی پنج ساله آن  نیز به این مسئله اشاره گردیده است.

پوهنتون هرات در سال 1367 نظر به تقاضای مردم  فهیم هرات و منظوری  وزارت تحصیلات عالی وقت تأسیس شد؛ هرچند هرات از ده ها سال بدینسو فعالیت علمی و اکادمیک در مدرسه گوهرشاد بیگم، فخرالمدارس و ... داشته است. پوهنتون هرات کار تدریس و فعالیت خود را از پوهنحی ادبیات و علوم بشری شروع و بعداً با تأسیس پوهنحی ­های هنرها، زراعت، اقتصاد، شرعیات و علوم اسلامی، انجینیری، ساینس، تعلیم وتربیه، حقوق و علوم سیاسی، کمپیوترساینس، ژورنالیزم و ارتباطات جمعی،  علوم وترنری، اداره و پالیسی عامه، ستوماتولوژی و علوم اجتماعی و 3 مؤسسۀ فلیال شامل، زراعت و تعلیم وتربیه بادغیس، تعلیم وتربیه غور و تعلیم و تربیه فراه، به فعالیت خود ادامه داده  و همیشه افتخار آفرین بوده است. 

 

پوهنتون هرات با 16 پوهنحی و 70 دیپارتمنت توانسته است با تقدیم هزاران متخصص ازطبقۀ ذکور و اناث به جامعه در رشته های مختلف، همواره در شکوفایی علمی کشور نقش بارزی را ایفاء نماید.

موجودیت 438 نفر استاد شامل كادر علمي : (30) نفر دوکتور،  (7) نفر پوهاند، (9) نفر پوهنوال، (32) نفر پوهندوي، (92)نفر پوهنمل، (175) نفر پوهنيار، (123)نفر پوهيالي اند. 276 تن کارمندان اداری  و خدماتی، 1 بست ریاست پوهنتون، 3 بست معاونیت های علمی، امور محصلان و امور مالی و اداری، 1 بست ریاست شفاخانه کدری،  42 مدیریت عمومی، 61 مدیریت، 12 آمریت، 3 بست مامورین، 144 بست کارکنان خدماتی و  به تعداد  14897 محصل، خود نشانۀ ترقی و رشد این نهاد تلقی میگردد.

در پوهنتون هرات، طی سالیان اخیر توجه ویژه­ای به ساخت و ساز داشته است. ایجاد فضای سبز مناسب به صورت چشمگیری مورد توجه مسؤولان پوهنتون هرات بوده است، غرس بیش از 30000  اصل نهال مثمر و زینتی و ایجاد بلوار و چمن سبز مطابق نقشه و پلان، نیز گوشۀ دیگری از فعالیت های مسؤولان را نشان میدهد.

ایجاد توأمیت­های مختلف با نهادهای علمی و اکادمیک جهان، نقطه عطفیست که پوهنتون هرات را به سوی جهانی شدن رهنمایی نموده و سرنوشت علمی پوهنتون را رقم میزند. در حال حاضر پوهنتون هرات با بیش از سی  نهاد علمی و پوهنتون بزرگ دنیا روابط همکاری داشته، استادان پوهنتون هرات در بورسیه­ های ماستری و دوکتورا در آن پوهنتون­ ها مصروف تحصیل میباشند.

در سال­های اخیر پوهنتون هرات توانسته است بایک تعداد پوهنتون­ های خارجی چون ایالات متحده امریکا، جرمنی، ایتالیا، تایلند، سلواکیا، ایران، هند و اندونیزیا روابط همکاری برقرار نماید. در نتیجه این همکاری­ها نصاب درسی در پوهنحئی­ های اقتصاد، انجینری، کمپیوتر ساینس، ساینس ، زراعت، طب، شرعیات و ژورنالیزم و ارتباطات جمعی به صورت قسمی ویا کلی اصلاح گردیده است، مفردات درسی ترتیب و کتب درسی آماده شده است.

همکاری های علمی با پوهنتون هرات و اجرای برنامه های انکشافی این پوهنتون از طرق کمک کننده های مختلف ازجمله بانک جهانی، USAID,DAAD صورت گرفته است.

هیئت رهبری پوهنتون هرات، همواره تلاش میورزند تا در راستای تعالی بیشتر علمی و فرهنگی همت به خرج داده باتوجه به لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی و استراتیژی پلان پنج سالۀ موجود، این نهاد علمی را به توفیق خداوند متعال و یاری مقامات ذیصلاح به اوج اعتلای علمی رسانده که  بر اساس تلاش ­های پوهنتون هرات امروزه این نهاد از يك پوهنتون حوزه ­وي به يك پوهنتون ملي تبدیل شده است. در پی آن، برتری این نهاد اکادمیک را نسبت به دیگرمراکزعلمی کشوربه اثبات رسانده و از این طریق مصدر خدمات ارزندة به مردم افغانسان ساخته است.

پوهنتون هرات تا سال 1382 فاقد مجموعۀ ساختمانی مستقل تحصیلی بوده ودر منازل و ساختمان­ های رهایشی در مناطق مختلف شهر هرات به صورت پراکنده فعالیت مینمود؛ اما بعد از آن با اعمار مجموعۀ ساختمانی(کامپس) جدید پوهنتون  و به اختیار گرفتن زمین­ های مشخص در ساحات مختلف شهر هرات این مشکل را تا حدی زیادی حل نموده است که این ساحات قرار ذیل میباشد:

1- مجموعه کامپس پوهنتون هرات واقع باغدشت:  موازی 140 جریب زمین که داری 27 قباله شرعی محکمه انجیل میباشد و فعلاً ساختمان پوهنحئی­ های انجینیری، هنرها، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، زراعت، شرعیات و علوم سیاسی، ادبیات وعلوم بشری، ژورنالیزم و ارتباطات جمعی و ساختمان اداری پوهنتون هرات، جهت تدریس و دفاتر اداری مورد استفاده قرار گرفته است و در کنار آن، تعمیر لیلیه زیر نام لیلیه اناث امسال تکمیل شده است.

2- پوهنحئی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات: موازی 20 جریب زمین که در ناحیه پنجم شاروالی در قسمت جنوب غرب باغ آزادی موقعیت دارد و شامل تعمیر ریاست پوهنحئی تعلیم وتربیه،  7 بلاک تدریسی و اداری، فضای سبز، باغچه، چمن، درخت­های زینتی و میدان­های ورزشی میباشد.

3-  ساحة مربوط به پوهنحئی طب پوهنتون هرات به مساحت 200000متر مربع است در سمت شمال شهر هرات واقع سرک خواجه عبدالله انصاری(رح) که تعمیر کلینیک صحی آن توسط یک شخص خیرخواه اعمار گردیده است و همچنان در بخش خدمات درمانی به مردم هرات و ولسوالی­های اطراف، خدمات طبی ارائه میدارد. خصوصاً دفتر شلتر نو در تجهیز کلینیک ستوماتولوژی اقدام و آنرا فعال ساخته است.

4- یک قطعه زمین به مساحت 666 متر مربع در سمت شرق شهر واقع صوفی آباد که توسط شخص خیرخواهی جهت اعمار کلینیک MCH اهدا شده است.

5- فارم تحقیقاتی پوهنحئی زراعت، در ساحه دشت حوض ولسوالی انجیل به مساحت 600 جریب زمین میباشد که به اساس حکم شماره 1371  مقام ریاست جمهوری به پوهنتون هرات تعلق گرفته است و طی چند سال درین ساحه، تأسیسات احداث و هزاران اصل نهال مثمر و غیر مثمر غرس گردیده است و محصلان پوهنحئی زراعت عملاً در ساحه فوق به کارهای عملی و تجربیات خویش مصروف­اند.

6- ساحۀ انکشافی پوهنتون هرات در قسمت شمال شهر هرات به مساحت 89/152 جریب زمین به اساس حکم 6847 ریاست جمهوری افغانستان به پوهنتون هرات انتقال و تعلق گرفته است که این ساحات؛ مشکل پوهنتون هرات را از ناحیه نداشتن زمین، مرفوع گردانیده است و به کمک USA Force ایالات متحده امریکا، لیلیه اناث در سال 13944 در سه طبقه اعمار و به دسترس پوهنتون قرار داده شده است.

7- زمین تعمیر کلینیک وترنری که در غرب پوهنتون هرات موقعیت دارد.

تعمیرات تدریسی

1-    ساختمان تدریسی پوهنحئی انجینیری (شامل پوهنحئی­های انجینیری و کمپیوترساینس)

2-    ساختمان پوهنحئی هنرهای زیبا (شامل پوهنحئی­ های هنرهای زیبا و اداره و پالیسی عامه)

3-    ساختمان پوهنحئی اقتصاد (شامل پوهنحئی­ های اقتصاد و ساینس)

4-    ساختمان پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی( شامل پوهنحئی­ های حقوق و علوم اجتماعی)

5-    ساختمان پوهنحئی زراعت (شامل پوهنحئی­های زراعت و علوم وترنری)

6-    ساختمان پوهنحئی شرعیات و علوم اسلامی (شامل پوهنحئی­ های شرعیات و ستوماتولوژی)

7-    ساختمان پوهنحئی ادبیات و علوم بشری(شامل پوهنحئی­ های ادبیات و طب)

8-    ساختمان پوهنحئی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی

9-    ساختمان و بلاک­های تدریسی پوهنحئی تعلیم و تربیه (جنوب غرب باغ آزادی)

10-ساختمان لیلیه اناث (در دو بلاک و طعام خانه عصری) در کامپس پوهنتون.

11-ساختمان لیلیه اناث در زمین سمت شمال سرک هرات – تورغندی.

12-ورکشاپ تخنیکی

رسالت

رسالت پوهنتون هرات خدمت برای مردم افغانستان از طریق اهداف زیر میباشد:

- تولید دستاوردهای علمی و توسعة قلمرو دانش؛

- آموزش از طریق توسعه و انتقال دانش؛

- کاربردی ساختن علوم از طریق تبادله دانش.

دیدگاه

پوهنتون هرات به عنوان یک پوهنتون ملی و حوزه وی با افزایش روزافزون کیفیت و کمیت ، درتمام زمینه ها، جامعه را در علوم پایه و علوم کاربردی رهبری میکند، جامعۀ افغانی را توسعه میبخشد که انشاءالله پوهنتون هرات را  به پوهنتون برتر مبدل خواهد ساخت. در حال حاضر پوهنتون هرات پس از سه پوهنتون مرکز کشور بلندترین مقام را در سطح ولایات کشور کمایی نموده است.

اهداف

هدف اول- تولید دستأوردهای علمی Discovery؛

-دریافت و تداوم برتری در تولید دستآورد های علمی؛

-  ایجاد انگیزه­ها و محرکه­هایی که سبب افزایش مؤثریت استادان در تحقیق می­گردد؛

-  بهبود انگیزه­ها برای توسعه همکاری و مشارکت در فعالیت­ های تحقیقی مشترک؛

هدف دوم - آموزش علوم و تداوم آن learning

-  دسترسی به سطح عالی آموزش از طریق برنامه­ های دارای کیفیت و ارزش عالی در تمام رشته­های اکادمیک؛

- افزایش تعداد استادان پوهنتون و مشارکت آنها در فعالیت­های آموزشی، توسعه برنامه­ها برای استادان محصلان و کارکنان خدماتی برای افزایش قابلیت­ های آنها در تدریس؛

- ایجاد سهولت ها برای آموزش محصلان از طریق معرفی روش­ های خلاقانه تدریس و وارد ساختن  فناوری ­های جدید در روند آموزش؛

-  اجرای برنامه ­های مطالعه و ارزیابی خودی به صورت منظم و دوره­ای برای ارزیابی نتایج آموزش و موفقیت­ های محصلان؛

-  توسعه ریفورم، اصلاح و اجرای نصاب درسی دوره لیسانس برای حصول اطمینان از توانمندی رقابتی محصلان؛

- توسعه فرصت­ های آموزشی و یاد گیری برای محصلان و افزایش مشارکت آنها در آموزش خدمات، تحقیقات، برنامه­ های مشارکت تجربی و میان رشته­ یی، برنامه­ های کاریابی، لکچرهایی که به سطح پوهنتون دایر  می­گردد، برنامه­ های بهبود محیط اسکان و برنامه ­های تحصیل و یا کار در خارج از کشور( برنامه­ های کارورزی).

هدف سوم- کاربردی ساختن علوم Engagement

پوهنتون هرات از طریق کاربردی ساختن علوم به صورت مؤثر به رفع نیازهای علمی و انسانی جامعه می­پردازد.

- ایجاد یک ساختار سازمانی برای انسجام  بیشتر و بهینه پوهنتون در جهت حل مسایل کلیدی محلی، ملی و    بین المللی به منطور افزایش انکشاف اقتصادی جامعه و بهبود کیفیت زنده ­گی؛

- افزایش و تقویت روابط علمی برای تجارتی ساختن تحقیق، فعالیت­ های تشبثاتی به حمایت شرکت های نو تأسیس و همکاری با مؤسسات دولتی و خصوصی در ساحات تجارت، صنعت و زراعت؛

-  توسعه فعالیت ­های رشته ای و میان رشته ای که کیفیت زنده گی را بالا میبرد.

بطور مثال برای برآورده شدن این اهداف در پوهنتون هرات در بخش توسعه و انکشاف دانش، بلند بردن معلومات و شریک ساختن دست آوردهای علمی اکادمیکی جهت تشویق هر چه بیشتر همکاری ها، در سال 1394 اجرآات ذیل صورت گرفته است:

  •   به تعداد 53 سیمینار ، ورکشاپ و نمایشگاه در سطح پوهنتون عمومی دایر و برگزار شده است.
  • 129 کنفرانس ارتقای علمی در سطح پوهنحئی های مختلف ارائه گردیده است.
  • 98 مقاله علمی- تحقیقی و علمی مروری نگاشته شده است.

استراتیژی­ها و مقیاسه اندازه گیری آنها

به خاطر دسترسی به هدف فوق یک تعداد استراتیژی­های خاص در سطح پوهنتون هرات به کار گرفته میشود . این استراتیژی­ ها در قالب چهار مجموعه به شکل زیر توضیح میگرد:

- استراتيژی­های مشترک برای سه هدف برجسته پوهنتون هرات؛

- استراتیژی­ های مشترک یک چهار چوب عمومی را برای استراتیژی­های مختص هر یک از اهداف ارایه مینماید، حدود اقداماتی را که پوهنتون هرات در سطح کامپس برای دستیابی به اهداف پلان طرح و اجرا مینماید مشخص می­سازد. طبیعتاً این استراتيژی­ها شامل منابع انسانی، در برگیرنده منابع فیزیکی، مالی و مدیریتی میگردد؛

- تقویت تعلیمات قبل از ورود به پوهنتون از طریق اجرای فعالیت­ها در مکاتب و لیسه­ ها با تأکید خاص بر روش خواندن، نوشتن، ریاضیات، ساینس و ... برنامه ­های تقویتی و غیر تقویتی برای متعلمان؛

- تربیت، نگهداری، باز یافت و آموزش مجدد نیروی کار، با مهارت­های لازم را برای ایجاد اقتصاد قوی برای کشور و توسعه فرصت­های مداوم تعلیم و یادگیری؛

- ایجاد و اجرای برنامه جامع و علمی، تأمین روابط داخلی و خارجی برای بازیابی دستاوردهای علمی پوهنتون و فارغان آن، بهبود تأثیرات تولید علم، آموزش علوم و کاربردی ساختن آن.

-          بهبود و انکشاف روابط با فارغان از طریق جلب علایق آنها، افزایش روابط با آنها، شمولیت و جلب فارغان در برنامه­ها و برنامه­های استادان و محصلان پوهنتون.

منابع فزیکی

-       جستجوی منابع تمویل از طریق ایجاد موافقت­نامه­های علمی  و انکشاف منابع تمویل دوجانبه؛

-       فراهم سازی،  بهبود توسعه  فرایند تسهیلات فیزیکی برای ارائه خدمات مؤثر مطابق نیازها ؛

-  ارایۀ تسهیلاتی که روابط و فعالیت­های متقابل میان محصلان، استادان و کارمندان اداری را تقویت می­بخشد؛

-          توسعۀ کتابخانه­ها و دیگر منابع اطلاعاتی و ارایه منابع تکنالوژی معلوماتی برای کمپیوتری نمودن زیربناها جهت حمایت و تقویت تحقیقات محیط­های آموزش مناسب.

خدمات محصلان

مجموع محصلان پوهنتون هرات در حدود 14897 نفر میباشد که تعداد 8618 تن ذکور و تعداد 6279 تن شان اناث میباشد .  

تعداد محصلان       تعداد پوهنحی­ ها
14897   16

پوهنتون هرات از زمان تاسیس تاکنون ( سال 1394 ) 16059 تن فارغ داده است .

در سال روان ( 1395 ) به تعداد 4231 تن محصلان از طریق کانکور به پوهنتون هرات معرفی گردیده است .

تعداد محصلان لیلیه ریاست پوهنتون هرات قرار زیراند:

مجموع محصلان    تعداد محصلان ذکور   تعداد محصلان اناث

  646                   432                        214   

 

تعداد محصلان که از بدل اعاشه پوهنتون هرات مستفید میشوند :

مجموع محصلان        تعداد محصلان ذکور           تعداد محصلان اناث

         2599                2599

پوهنتون هرات همواره سعی نموده است تا بهترین خدمات را در فضای اکادمیک برای محصلان ارایه نماید از جمله:

o                   مرکز تحقیقات علمی؛

o                   داشتن مراکز رهایشی ( لیلیه های ذکور و اناث) 

o                   داشتن مراکز کلینیک حقوقی، علوم وترنری، طب و حفظ الصحه دهان ودندان برای آموزش کارهای عملی محصلان.

o                   مراکز انترنت و لابراتوارهای کامپیوتر؛

o                   مرکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر  ELCLC؛

o                   فارم تحقیقاتی زراعتی؛

o                   مرکز آموزش مهارتهای کمپیوتری برای اناث؛

o                   مرکز آموزشی  USWDP؛

o          کتابخانۀ عمومی با داشتن بیش از 40000هزار جلد کتب در رشته های مختلف و کتابخانه های تخصصی در هر پوهنحئی که حداقل هر کتابخانه بیشتر از 4000 جلد کتاب دارد.

o                   لابراتوار های مدرن اختصاصی برای هر پوهنحئ؛

o                   کافتیریا و خدمات نشر و چاپ؛

o                   سیمینارها و کورس های آموزشی کوتاه مدت مانند: سیمینار های لایحۀ کریدت، سیمینار روش تحقیق و ...؛

o                   رادیوی علمی- آموزشی صدای جوان؛

o                   برنامه های کارورزی در چوکات پوهنحئی ها وادارات؛

o                   مرکز آموزش چاپ و نشر کارهای عملی محصلان؛

o                   مرکز عملیات رسانه­ای پوهنحئی ژورنالیزم  وارتباطات جمعی؛

o                   میدان­های ورزشی فوتبال و والیبال کارهای عملی محصلان؛

حفظ محیط زیست و ایجاد فضای سبز

 با توجه به آنکه مجموعه ساختمانی پوهنتون هرات تا هنوز تکمیل نگردیده، با آنهم کار تشدیدی به منظور گسترش وفضاهای سبز مطابق سایت پلان بوسیله افراد خدماتی این ریاست جریان دارد و تا حال در چندین بلوار و محل فضاهای سبز، نهال­های زینتی و غیر مثمر ناژو، سرو و سپیدار داخلی و خارجی و گل­کاری در ساحات مورد نظر غرس شده است که پوهنتون هرات را به گلزار و سبزه زار مبدل ساخته است، ساحات سبز پوهنتون هرات طی سالیان اخیر گسترش یافته است. معاونیت مالی و اداری پوهنتون هرات همواره در ایجاد فضاهای سبز، نهال شانی، گل کاری و پاک کاری ساحۀ پوهنتون هرات تلاش ورزیده و این امر را  در اولویت کاری خود قرار داده است و پیوسته در این راه گام­های مؤثری برداشته است. ایجاد بلوارهای اندیشه و دانش، باغستان، چمنستان، چنارستان و ساحات سبز در مقابل تعمیرهای پوهنحئی­های پوهنتون هرات از دستاوردهای چشمگیر این بخش میباشد.

پوهنتون هرات دارای20 عراده موتر از نوع صرف، کروزین، سراچه، کاستر میباشد. 5 عراده موتر تیز رفتار جهت نقل و انتقال مقام ریاست و معاونین پوهنتون و نیز ریاست پوهنحئی تعلیم وتربیه و زراعت مورد استفاده قرار دارد و یک عراده موتر کاستر برای انتقال محصلین لیلیه اناث و یک عراده موتر کاستر برای انتقال کارمندان توظیف میباشد به علاوه از وسایط دیگر پوهنتون برای نقل و انتقالات اموال، اجناس، انتقال مهمانان و دیگر موارد ضروری استفاده به عمل می آید.

 معرفی خلاصه پوهنتون هرات

سال تأسیس: 1367

هیئت رهبری:

ریاست پوهنتون

معاونیت علمی

معاونیت امور محصلان

معاونیت مالی و اداری

آمریت­ها:

1.       آمریت دفتر

2.       آمریت تحقیقات علمی

3.       آمریت تضمین کیفیت

4.       آمریت منابع بشری

5.       آمریت تکنالوژی معلوماتی

6.       آمریت ارتباطات و آگاهی عامه

7.       آمریت استادان و بانک معلوماتی

8.       آمریت امور محصلان

9.       آمریت تهیه و تدارکات

10.    آمریت مالی و حسابی

11.    آمریت فارم زراعتی

12.    آمریت شفاخانه کدری

 

تعداد کل کارمندان: 276 نفر        اداری 139 نفر       خدماتی137 نفر

تعداد پوهنحئی ها: 16

موسسات فلیال: بادغیس، غور و فراه

تعداد استادان: 430 نفر،  ذکور: 319،    اناث: 111

دیپارتمنتها: 71 دیپارتمنت

تعدادکل محصلان: 14897 نفر

بخش روزانه: 7771           ، اناث:   5891       

بخش شبانه: ذکور     843        ، اناث:   388

لیلیه ها: لیلیه ذکور  432 نفر       لیلیه اناث: 214   

محصلان بدل اعاشه:  ذکور:2599 ، اناث: 0

 

کلینیک­ها: کلینیک علوم وترنری،  کلینیک صحی،کلینیک ستوماتولوژی، کلینک حقوقی، مرکز زبان انگلیسی و کمپیوتر ELCLC، مرکز حاکمیت قانون و حقوق بشر، مرکز کاریابی برای محصلان و مرکز آموزشهای ژورنالیستی.

میدان­های ورزشی: فوتبال، والیبال، بسکتبال

 

 پوهحئی های پوهنتون هرات

Pپوهنحئي ادبيات و علوم بشري    سال تأسیس: 1367

ديپارتمنتها: دري، پشتو، انگليسي، عربي، آلماني، جامعه شناسي.

Pپوهنحئي هنرهاي زيبا                                             سال تأسیس: 1367

ديپارتمنتها: خطاطي،  نقاشي،  مينياتور، گرافیک.

Pپوهنحئي زراعت                                سال تأسیس: 1368

ديپارتمنتها: اگرانومی، حفاظۀ نباتات، باغداری، علوم حیوانی، توسعه و ترویج زراعتی، خاکشانسی، جنگلات منابع طبیعی، تکنالوژی مواد غذایی.

لابراتوراها: خاکشناسی، آب شناسی، علوم نباتی، علوم حیوانی، باغداری.

Pپوهنحئي اقتصاد                                سال تأسیس: 1369

ديپارتمنتها: اقتصاد تصدی، اقتصاد ملی، بانکداری، تجارت.

Pپوهنحئي طب                                      سال تأسیس: 1369

ديپارتمنتها: جراحي، داخله، اطفال، صحت عامه و امراض انتاني، هستوپتالوژي، پاراكلينيك اناتومي، اناتومی.

لابراتوارها: فيزيولوژي، اناتومي، هستوپتالوژي، ميكروبيولوژي.

Pپوهنحئي اینجينیري                          سال تأسیس: 1371

ديپارتمنتها: سیول، ارتیکیکچر، میکاترونیک، انجنیری شهرسازی.

لابراتوارها:  تست خاک، تست اسفالت، نقشه کشی.

Pپوهنحئي شرعيات و علوم اسلامي                       سال تأسیس: 1372

ديپارتمنتها:  فقه و اصول فقه،  تفسير شريف،  حديث شريف،  ثقافت اسلامي.

Pپوهنحئي حقوق و علوم سياسي    سال تأسیس: 1381

ديپارتمنتها: حقوق عامه، روابط بين الملل، حقوق خصوصي، ديپارتمنت اداره عامه، حقوق جزا.

Pپوهنحئي تعليم وتربيه      سال تأسیس دارالمعلمین: 1336 و پوهنحئی تعلیم وتربیه 1382

ديپارتمنتها: کیمیا، بیولوژی، ریاضی، فزیک، ادبیات دری، انگلیسی، تاریخ، جغرافیه، تعلیمات مسلکی و روانشناسی، مشاوره، تربیت بدنی، پشتو.

لابراتوارها: کیمیا، بیولوژی، ریاضی فزیک وجیولوژی.

Pپوهنحئي كامپيوترساينس                                       سال تأسیس: 1383

   نت ورک، دیتابیس، سافت ویر انجینیری.

Pپوهنحئي ساينس                                سال تأسیس: 1384

ديپارتمنتها: رياضي، فزيك، كيميا، بيولوژي ، تکنالوژی مواد غذایی.

لابراتوارها: كيمياي عضوي، كيمياي فزيك، بيولوژي، فزيك.

Pپوهنحئي ژورناليزم و ارتباطات جمعي             سال تأسیس: 1390

ديپارتمنتها: ژورنالیزم، روابط عمومی .

Pپوهنحئي علوم وترنري                                          سال تأسیس: 1390

ديپارتمنت ها:  پري كلينك،  پاراكلينيك، تکنالوژی مواد غذایی، کلینک

Pپوهنحئي ادارۀ و پالیسی عامه    سال تأسیس: 1391

ديپارتمنت ها:  ادارۀ عامه، مدیریت  انکشاف، پالیسی عامه.

Pپوهنحئي ستوماتولوژی                 سال تأسیس: 1392

ديپارتمنت ها:  ستوماتولوژی، جرای اطفال، جراخی داخله.

Pپوهنحئي علوم اجتماعی                سال تأسیس: 1393

ديپارتمنت ها:  جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیه.

پلان های آینده انکشافی پوهنتون هرات در مورد اعمار ساختمان های تدریسی، رهایشی و خدماتی

 

1-      اعمار ادیتوریم پوهنتون هرات

2-      اعمار مسجد واقع در مجموعه ساختمانی پوهنتون هرات

3-      اعمار تعمیر کتابخانه مرکزی پوهنتون هرات

4-      تکمیل تعمیر نیمه تمام کودکستان واقع مجموعه ساختمانی جدید ریاست  پوهنتون

5-      اعمار تعمیر لیلیه ذکور واقع مجموعه ساختمانی پوهنتون هرات

6-      اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی اداره و پالسی عامه

7-      اعمار تعمیر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات

8-      اعمار تعمیر شفاخانه کدری برای پوهنحئی طب در زمین مربوطه واقع غرب سرک کازرگاه و تعمیر تدریسی برای پوهنحئی طب

9-      اعمار یک تعمیر کتابخانه برای پوهنحی تعلیم وتربیه به وسعت 500 متر مربع و یک سالون بزرگ برای 500 تا 800 نفری برای برگزاری سیمینارها، ورکشاپ ها و ....

10- اعمارتعمیر تدریسی برای پوهنحئی ساینس

11- اعمار تعمیر تدریسی برای پوهنحئی علوم وترنری

12- اعمار تعمیر تدریسی برای پوهنحئی ستوماتولوژی

13- اعمار تعمیر تدریسی برای پوهنحئی علوم اجتماعی

14- اعمار تعمیر تدریسی برای پوهنحئی کامپیوترساینس