دیپارتمنت گرافیک

      دیپارتمنت گرافیک در چوکات پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات در سال  1390 با منظوری وزارت تحصیلات عالی به فعالیت آغاز کرد.

      این دیپارتمنت دارای هفت استاد برحال  میباشد که دارای رتبه علمی پوهندوی، پوهنمل ،پوهنیار و  پوهیالی میباشند این دیپارتمنت تلاش کرده تا کیفیت تدریس را معیاری نموده با اصول و موازین درسی اکادمیک برابر سازد.

      در این دیپارتمنت لایحه کریدیت و کریکولم تأیید شده یی که از طرف وزارت تحصیلات  عالی آمده تطبیق میشود، و اولین فارغان خویش را در سال 1393 به جامعه تقدیم نموده است با وجودیکه مدت کمی از تاسیس آن میگذرد فعالیت های زیادی انجام داده چندین نمایشگاه گروهی و فردی دایر نموده است.

       در چوکات این دیپارتمنت کتابخانه تخصصی و کارگاه چاپ و صنوف عملی و نظری موجود است.

     اساتید عضویت در شورای علمی پوهنتون، شورای علمی پوهنځی، کمیته تحقیقات علمی، کمیته نظم و دسپلین و کمیسیون برگزاری نمایشگاه ها را دارا میباشند.

    جذب محصلان از طریق کانکور عمومی و کانکور خصوصی صورت میگیرد.

ماموریت دیپارتمنت گرافیک

دیپارتمنت گرافیک با پلان، نظارت و ارزیابی مستمر آموزشی نیروی انسانی در جهت توسعه آموزشی و بهبود سلامت جامعه بر اساس آخرین و جدید ترین روش های آموزشی اقدام مینماید.

تحقیق موفقانه نصاب تحصیلی، فعالیت های علمی و اکادمیک به منظور رفع نیازمندی های هنری و تکنیکی هنر گرافیک در جامعه، تربیت متخصصان در عرصه ی گرافیک، ایجاد ارتباطات تصویری و انتقال مفاهیم افراد جامعه توسط هنر گرافیک.

اهداف علمی

- تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزشی هنر گرافیک ( گرافیک هنری و گرافیک صنعتی ) برای محصلان منطبق با معیارهای ملی و بین المللی .

- ارائه دستاوردهای  علمی و هنری و معرفی زمینه های کاربردی آن در سطح کشور.

- تربیت کادر متخصص منطبق به معیارهای بین المللی و متناسب با نیاز های جامعه افغانستان.

- بهبود و ارتقاء جایگاه دیپارتمنت در سطح کشور و برقراری روابط آکادمیک با دیپارتمنت های گرافیک در خارج از کشور.

- تأسیس رشته های عکاسی، انیمیشن و کاریکاتور و سایر رشته های مورد نیاز در چوکات دیپارتمنت و هرچه تخصصی ساختن ساحه کار جهت کارگزاریهای بیشتر و بهتر در گستره هنر و فرهنگ کشور.

کریکولم درسی

در این دیپارتمنت کریکولم تایید شده وزارت تحصیلات عالی تطبیق  میشود

مضامینی که درج کریکولم دیپارتمنت گرافیک می باشد شامل بخش های تئوری و عملی بوده که به پنج کتگوری : اساسی، تخصصی، اختیاری، پوهنتون شمول و مونوگراف تقسیم بندی شده است.

اهداف آموزشی

  • برگذاری دوسالانه ی گرافیک ( دوسال یکبار) در چوکات این دیپارتمنت.
  • معیاری ساختن پالیسی پلان های درسی دیپارتمنت
  • ایجاد کنفرانس های علمی هنری
  • راه اندازی سیر علمی برای بالا بردن سطح فکری و ذوقی محصلان

تحقیق و مطالعه هنرهای مدرن، برای بلند بردن سطح تحصیل و رسیدن به معیارهای جهانی