تاریخچه پوهنحی

پوهنحی انجینیری  در سال 1366 در شهر پشاور پاکستان به همت تنی چند از استادان  تأسیس گردید و تا سال 1371 در این شهر به فعالیت خود در زمینه پخش و نشر علم و دانش انجینیری ادامه داد . سپس این پوهنحی در سالهای اول پیروزی مجاهدین به شهر هرات منتقل شد و تحت پوشش موسسه IRC  و  موسسه CHA در آمد و کار خود را در این زمینه برای علاقه مندان دانش و فن انجینیری در هرات ادامه داد . فعالیت این پوهنحی الی سال 1381 به شکل غیر رسمی و خارج از چوکات وزارت تحصیلات عالی ادامه یافت و در همین سال این پوهنحی رسماً به پوهنتون هرات ملحق و تحت پوشش وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان قرار گرفت .

کتابخانه پوهنحی

پوهنحی انجینیری دارای کتاب خانه ای غنی و تخصصی بوده که تعداد کتاب های این کتابخانه بالغ بر 3500 جلد کتاب می گردد. این کتاب های شامل کتب انجینیری ساختمانی، مهندسی، مکاترونیک و شهرسازی می گردد. این کتاب خانه در بین ساعات رسمی بطور کامل در اختیار استفاده کننده گان قرار دارد و محصلین پس از اخذ کارت عضویت کتاب خانه می توانند از کتب این کتاب خانه بهره مند گردند.

لابراتوارهای پوهنحی:

پوهنحی انجینیری دارای لابراتوارهای متعددی می باشد. این لابراتوارهای در بخش های کانکریت، سروی، هایدرولیک، خاک، قیر، آسفالت، مکاترونیک، الکترونیک، دیجیتل، فلوئید میکانیک، ورکشاپ مکاترونیک ماشین های مکانیکی، استدیوی مهندسی ، سنگ مرمر، کیمیا و فزیک میباشد.

کمیته­های فعال در پوهنحی

 1. شورای علمی
 2. کمیته تحقیقات علمی
 3. کمیتۀ امتحانات
 4. کمیته تضمین کیفیت
 5. کمیته نظم و ودسیپلین
 6. کمیته فرهنگی
 7. کمیته نصاب و کاریکولم
 8. کمیته جند

آمار محصلان

پوهنحی انجینیری از بدو تاسیس در سال 1371  تا اکنون 24 دوره فارغ التحصیل بخش های مختلف انجینیری را به جامعه تقدیم نموده است. هم اکنون به تعداد ................ محصل در چهار دیپارتمنت این پوهنحی مشغول تحصیل می باشند

خلص سوانح رئیس پوهنحی انجینیری

پوهنمل نور سعید جامی رئیس پوهنحی انجینری در سال 1361 در شهر هرات تولد گردیده است. وی تعلمیات ابتدایی خود را در دیار هجرت در کشور ایران سپردی نموده است. سپس بعد از رجعت به کشور، دوره لیسه را در مکتب الکوزایی غوریان به پایه اکمال رسانید.

ایشان در سال 1379 از طریق کانکور سراسری به پوهنحی انجینری پوهنتون هرات رهیاب گردید. در ادامه پس از ختم موفقانه دوره لیسانس در این پوهنحی، در سال 1382 فارغ گردیدند.

موصوف در سال 1385 بطور رسمی شامل کدر علمی پوهنحی انجینیری گردید. هر چند از مدتی قبل بصورت افتخاری با این پوهنحی همکاری داشته است.

در سال 1386 وی شامل بورسیه های دولت امریکا شده و برای تحصیل در مقطع ماستری در رشته انجینیر استرکچر، عازم این کشور گردید. نامبرده در سال 1388 پس از ختم موفقانه دوره ماستری به کشور باز گشته و تا اکنون در چوکات پوهنحی انجینیری مشغول ایفای وظیفه است.

 

مقالات علمی

مقالات علمی رئیس پوهنحی انجینیری بطور خلاصه قرار ذیل می باشند.

 1. Special Concrete Mix Design for Herat, Using Herat Local Materials. 2012
 2. Cost and Strength Analysis of Light weight Concrete in Herat Building Construction. 2013
 3. Effect of Marble stone power (Chisht-e-sharif Marble stone) on Mix of Concrete. 2015
 4. Economical effectiveness of structural joints in the foundation slab of High-Rise building with complex shape.2016

 

رساله ها:

 1. Structural Analysis Methods. 2006
 2. Section Modeling and Analysis, Using OpenSees. (Master’s Thesis) 2009.
 3. Design and Construction's Errors of Concrete Building in Herat City. (Pohanmali) 2015.

سفرها:

 • 2005, سفر به ایران جهت اشتراک در کنفرانس ملی سازه.
 • 2006, سفر به سلواکیا به منظوراشتراک در برنامه آموزشی 3 ماهه در مورد بررسی و ترتیب لکچر نوت ها برای روش تدریس مضمون استرکچر.
 • 2007. سفر به آمریکا به منظور پیشبرد دوره ی ماستری
 • 2014, سفر به هند به منظوراشتراک در کنفرانس علمی
 • 2015, سفر به ایتالیا به منظورنشست با هیئت سنگ مرر ایتالیا و ایجاد توأمیت در قسمت تأسیس لابراتوار سنگ مرمر در پوهنتون هرات.
 • 2016, سفر به آمریکا جهت بازدید از پوهنتون کنیتیکت ایالات متحده و ایجاد توأمیت با این پوهنتون به منظور برنامه های دکتو

 دیپارتمنت‌ها:

این پوهنحی در بدو تاسیس تا سالها فقط با یک دیپارتمنت انجینیری ساختمانی یا سیول به فعالیت خویش ادامه داد. اما در سال 1389 دست به ایجاد دو دیپارتمنت جدید ( مهندسی و مکاترونیک ) با منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی زده تا بتواند عده ای بیشتر از جوانان این مرز و بوم را تحت پوشش خویش قرار داده و تنوعی بسیار ضروری را در دانش مسلکی انجینیری پدید اورد . در ادامه در سال  1392  ایجاد دیپارتمنت شهرسازی نیز که یکی دیگر از ضروری ترین بخش های مسلکی در انکشاف یک شهر به شمار می رود در پوهنحی انجینیری هرات تاسیس شد. در کل این پوهنحی فعلا دارای چهار دیپارتمنت است که قرار ذیل می باشند

 1. دیپارتمنت ساختمانی
 2. دیپارتمنت مهندسی
 3. دیپارتمنت مکاترونیک
 4. دیپارتمنت شهرساز

دیپارتمنت ساختمانی

هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف انجینیری در زمینه های ساختمانی، راه سازی،پل سازی، سازه ها و بناهای آبی، سیستم کانالیسزاسیون شهری و...، مسوولیت طرح، محاسبه، اجرا و نظارت را بر عهده گیرند.

قابلیت های فارغین انجینیری ساختمانی

کمترجایی ازیکجامعه وکمترمحلی از یک منطقه است که فعالیت­های ساختمانی به عنوان اولین واساسی ترین نیازهای آنطرح نشود حتی تمام فعالیت های صنعتی،کشاورزی،و…نیز به طورمستقیم وغیرمستقیم به این رشته و ابسته اند و از آن سود می برند. علاوه بر رشد و توسعه‌ی جوامع، پیشرفت علم و فن آوری نیز ضرورت پرداختن و توجه دقیق و علمی به کارهای ساختمانی و تغییر شیوه‌های گذشته را آشکار می سازد. فعالیتهای مختلف ساختمانی در جهت ایجاد ساختمانها،راهها- پلها، سدها، شبکه های آبرسانی شهرها و روستاها و .. بخش بزرگی از مجموعه فعالیت­های اقتصادی و تولیدی کشوررا به خود اختصاص می دهد.

همان گونه که اشاره شد، فارغ التحصیلاناین رشته می توانند پس از پایان تحصیلات، مسوولیتهای متفاوتی نظیر طراحی، محاسبه ،اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای مختلف ساختمانی را به عهده گیرند.

مشخصات اساتید دیپارتمنت ساختمانی

 

نام و تخلص

رتبه علمی

شماره مبایل

ایمیل آدرس

1

احمد وحید رایع

پوهنیار

0093 (0) 799 031 616

waheed.rayea@gmail.com

2

نورسعید جامی

پوهنمل

0093 (0) 799 280 606

noorsayedjami@gmail.com

3

سید عبدالباسط مودودی

پوهنمل

0093 (0) 798 144 124

baset730@yahoo.com

4

امان الله فقیری

پوهنیار

0093 (0) 799 001 505

amanollahfaqiri@gmail.com

5

محمد نور شیدا

پوهنمل

0093 (0) 799 140 574

mnoor_shaida@yahoo.com

6

احمد آرش بهیج

پوهنیار

0093 (0) 795 637 070

baheejzaheer@gmail.com

7

عبدالله انیس

پوهنیار

0093 (0) 799 412 346

abdullah.anis@gmail.com

 

اهداف آموزشی- علمی دیپارتمنت ساختمانی

 1. آشنایی اصولی با دانش ساختمانی و مفاهیم حرفه­ای، اخلاقی و کاربردی وابسته و مرتبط.
 2. پاسخگویی به نیاز انکشافی کشور
 3. تربیت نیروی حرفه­ای و متخصص به منظور رفع نیازهای آتی جامعه
 4. آشنایی دانشجویان با دانش نوین روز انجینیری ساخت و ساز
 5. فراگیری مهارت­های جدید حرفه­ای توسط دانشجویان
 6. کسب توانایی­های لازم برای کار در بخش­های فنی و حرفه­ای
 7. آشنایی دانشجویان با بخش­های مختلفی از ثقافت و فرهنگ اسلامی، تاریخ معاصر افغانستان...
 8. آشنایی دانشجویان با کلیات دانش علمی ، ساینس، محیط زیست و...

 

کریکولم درسی

کریکولم دیپارتمنت ساختمانی مطابق به نیازهای علمی و مسلکی جامعه بوده که مفردات آن با همکاری پوهنتون هارتفورد ایالات متحده آمریکا بر وفق استانداردهای بین المللی تهیه گردیده است. کریکولم این دیپارتمنت دارای 152 كردیت بوده که شامل 3 مضمون انتخابی میباشد. این کریکلم به صورت خلاصه شامل ١٢٪ مضامین پوهنتون شمول، 34٪ مضامین اساسی و 54٪ مضامین اختصاصی میباشد

 

دیپارتمنت مهندسی

دیپارتمنت مهندسی در سال 1389 در چوکات پوهنحی انجینیری پوهنتون هرات در نتیجه توامیت­های علمی با پوهنتون هارتفورد امریکا ایجاد شد.

مهندسی در واقع، هنر و فن دیزاین و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ همآهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانهاست. مهندسی علاوه بر این که یک رشته تخنیکی است، تخصصی مربوط با شرایط فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. به همین علت آموزش در رشته مهندسی به عنوان یک تخصص چند رشته ای، علاوه بر این که شامل مباحث تخنیکی میشود، بر خلاقیت، ذوق هنری، بنیان های زیبا شناسی و مهارت های حرفه ای تکیه دارد و نیزاز مباحث علوم اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی بهره میگیرد.

مشخصات اساتید دیپارتمنت ساختمانی

 

ایمیل آدرس

شماره موبایل

رتبه علمی

نام و تخلص

ردیف

mahsa.khatibi@yahoo.com

0093 (0) 799 256 269

پوهنیار

مهسا خطیبی

1

homairavfayez@gmail.com

0093 (0) 799 425 272

پوهنیار

حمیرا فائز

2

rafiee@hu.edu.af

0093 (0) 797 504 130

پوهنیار

علیرضا رفیعی

3

mohandespoor.p@gmail.com

 

پوهنیار

پریسا مهندس پور

4

 

اهداف علمی – آموزشی دیپارتمنت مهندسی

با توجه به اینکه دیپارتمنت مهندسی به عنوان یکی از کانون های مهم علمی شهر نیز محسوب میگردد، در این راستا نیز این دیپارتمنت اهداف مشخصی دارد از جمله:

 • بلند بردن سطح علمی اساتید با استفاده از بورسیه ها و برنامه های کوتاه مدت آموزشی در داخل و یا خارج از کشور
 • ایجاد زمینه برای تحقیقات علمی اساتید
 • ایجاد زمینه برای برقراری ارتباطات مفید علمی با دیگر دانشگاه های داخل و خارج از کشور
 • استفاده از دانشجویان خلاق جهت پیشبرد تحقیقات علمی خارج از برنامه های آموزشی
 • آموزش محصلان مطابق با معیار های جهان
 • به وجود آوردن توانایی استفاده از دانش روز
 • آماده سازی محصلان برای فعالیت در این رشته

حوزه­های کاری فارغان این دیپارتمنت

کریکولم درسی

کریکولم دیپارتمنت مهندسی مطابق به نیازهای علمی و مسلکی جامعه بوده که مفردات آن با همکاری پوهنتون هارتفورد ایالات متحده آمریکا بر وفق استانداردهای بین المللی تهیه گردیده است. کریکولم دیپارتمنت مهندسی دارای ١٥٧ كردیت بوده که شامل ٦ مضمون انتخابی میباشد.کریکلم جدید به صورت خلاصه شامل ١٢٪ مضامین پوهنتون شمول، ٣٠٪ مضامین اساسی و ٥٨٪ مضامین اختصاصی میباشد.

دیپارتمنت مکاترونیک

انجینیری مکاترونیک تلفیق از انجینیری مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر و سیستم های کنترول است که برای اولین بار توسط یک انجینیر جاپانی از شرکت یاساکاوا الکتریک در سال 1969 میلادی ابداع گردید. هدف مکاترونیک طراحی سیستم های است که در عین سادگی و اقتصادی بودن بسیار دقیق و هوشمندانه عمل نموده و به نحوی خود را به شرایط محیطی وفق دهند.

این رشته در افغانستان برای نخستین بار در سال 1390 ه.ش. با همکاری پوهنتون هارتفورد ایالات متحده امریکا در پوهنتون هرات تاسیس گردید.

قابلیت های فارغین انجینیری مکاترونیک

فناوری مکاترونیک در بسیاری از زمینه ها کاربرد روز افزونی پیدا نموده است، در صنایع ماشین آلات، زمینه محصولات صنعتی  و همچنان در زمینه صنایع دفاعی. در افغانستان حوزه های کاری انجینیری مکاترونیک در زمینه انرژی و آب، شهرک های صنعتی، مدیریت شهری، ادارات برق رسانی و ساختمان سازی میباشد.

مشخصات اساتید دیپارتمنت مکاترونیک

نام و تخلص

رتبه

شماره موبایل

ایمیل آدرس

ادریس ناصری

پوهنیار

0093 (0) 799 008 498

edris_naseri634@yahoo.com

سید فیصل رحمانی

پوهنیار

0093 (0) 799 145 832

huec843@yahoo.com

مرضیه حکیمی

پوهنیار

0093 (0) 791 632 355

marziyehakimi2000@gmail.com

غزاله تابش

پوهنیار

0093 (0) 789 959 000

huce1392@yahoo.com

 

اهداف علمی – آموزشی دیپارتمنت مکاترونیک

 1. استفاده از شیوه های نوین تدریس
 2. تکمیل و فعال ساختن لابراتوارها
 3. معرفی و ترویج تکنالوژی مدرن و هوشمند
 4. به نمایش گذاشتن پروژه های تحقیقی و اجرایی محصلین مکاترونیک
 5. ایجاد میز گردهای تخصصی در رشته های زیر مجموعه دیپارتمنت مکاترونیک
 6. خود کفایی مالی و استفاده از لابراتوار ها برای انجام تحقیقات اساتید و محصلین

کریکولم درسی

کریکولم دیپارتمنت مکاترونیک مطابق به نیاز های علمی و مسلکی جامعه بوده که مفردات آن با همکاری پوهنتون هارتفورد ایالات متحده امریکا بر وفق استاندارد های بین المللی تهیه گردیده است. کریکولم مکاترونیک دارای 145 کریدیت بوده، که در طول 8 سمستر تدریس میگردد.

 

دیپارتمنت شهرسازی

رشته شهر سازی یکی از رشته های جذاب و پر اهمیت بوده که در نیم قرن اخیر با توجه به معضلات و مشکلات شهرها در عرصه های مختلف  نظر  بسیاری از متخصصین و کارشناسان را به خود جلب نموده و دانشگاه های مختلفی برای تاسیس و ایجاد این رشته تلاش ورزیده اند. در سطح مسولین نیز اهسته اهسته نیاز به دانش رشته شهر سازی رو به فزونی گذاشته طوریکه عملا کارمندان ادارات و ریاست های مختلفی که با شهر و شهرسازی سرو کار دارند  با درک این مطلب رو به  دانش تخصصی این رشته اورده اند تا امورات خویش را به نحو احسن  به پیش ببرند .

شهرسازی و بخش های مختلف آن تقریبا یک رشته علمی جدید  و میان رشته ای  بوده  که بهتر است بگوییم به شکل نقطه ارتباط و هماهنگ کننده بین علوم مختلف عمل می کند . علوم تجربی و فنی مانند: انجینیری ساختمانی ( ژConstruction Engineering) ؛انجینیری تاسیسات ( infrastructure Engineering )  ؛ انجینیری راه سازی ( Highway Engineering )  ,  انجینیری حمل و نقل Traffic Engineering )) ؛  مهندسی معماری ( Architectural Engineering  ) ؛ مهندسی  منظر  ( (Architectural landscape  ؛  و غیره با علوم انسانی و اجتماعی را در یک نقطه به نام شهر به هم پیوند می دهد .

قابلیت های فارغین انجینیری شهرسازی

به علت نوپا بودن این رشته و متنوع بودن زمینه های کاری ان ؛ به جرات می توان گفت که بازار کار ان اشباع نشده و ساحات فراوانی شرایط جذب متخصصین رشته شهرسازی را دارا می باشند. . از انجاییکه زمینه های کاری رشته شهرسازی بسیار متفاوت و متنوع است ؛ نمونه های فراوانی را میتوان برشمرد . مثلا : در بخش دولتی ، وزارت خانه ها و  شاروالی ها و غیره و در بخش خصوصی همکاری با شرکت های مختلف ساختمانی ( شهرسازی )  و غیره.  برخی زمینه های کاری شهرسازان به صورت ذیل است:

 1. فعالیت در وزارت شهر سازی و ریاست های ولایتی ان
 2. فعالیت در وزارت ترانسپورت و ریاست های ولایتی ان
 3. فعالیت در وزارت احیاء و انکشاف دهات و ریاست های ولایتی ان
 4. فعالیت در وزارت فوائد عامه و ریاست های ولایتی ان
 5. فعالیت در وزارت انرژی و آبو ریاست های ولایتی ان
 6. فعالیت در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست های ولایتی ان
 7. تهیه پلان هایشهری و منطقه ای ( ماستر پلان , پلان تفصیلی , ساختاری و غیره )
 8. مشاوره در امور شهری و منطقه ای به مدیران و مسولین سطحاول مانند شاروالی ها, والیانو غیره
 9. فعالیت در شاروالی در بست های متفاوت
 10. فعالیت در ادارات ولایت در بست های مختلف
 11. انجام پروژه های همچونپلان ریزی و دیزان شهرک ها رهایشی , تجارتی , صنعتی, محلات جدید و پارک های تفریحی
 12. تعیین کننده بهترین مکان برای ایجاد مراکز خدمات گوناگون خصوصی شهری
 13. توانایی راه اندازی و استفاده از سیستم GIS برای مسائل مختلف شهری

مشخصات اساتید دیپارتمنت شهرسازی

 

نام و تخلص

رتبه علمی

شماره مبایل

ایمیل آدرس

1

پاسون عارفی

پوهنیار

0093 (0) 798 221 111

 Pasoon.areffi@gmail.com

2

غلام فاروق ندیم

پوهنیار

0093 (0) 708 515 036

Nadeem.hrt@gmail.com

3

مجیب الرحمن جامی

پوهنیار

0093 (0) 787 746 353

Mojib.jami856@gmail.com

4

اسحاق اسلمی

پوهنیار

0093 (0) 700 446 590

Aslami1231@gmail.com

5

خجسته کاوش

پوهنیار

0093 (0) 786 913 675

Kh_kawish_azadani@yahoo.com

6

سید عبدالبصیر صمیمی

پوهنیار

0093 (0) 799 428 003

Samimi_1220@yahoo.com

 

اهداف علمی دیپارتمنت شهرسازی

رشد روز افزون جمعیت و مهاجرت بی رویه روستا نشینان به شهرها  باعث گسترش شهر ها در افغانستان گردیده است . از چندی به این طرف شاهد افزوده شدن تعداد ولایت ها و شهر های  جدید به لیست شهرهای قبلی می باشیم و نیز نظاره گر فراخ شدن ساحه شهرهای مختلف به شکل بسیار سرسام اور هستیم . این گسترش ,  مشکلات بسیار پیچیده ای را از نظر ایجاد تعادل بین جمعیت و نیازها و خدمات مختلف پدید اورده است و ادارات مختلفی را با چالش مواجه ساخته است .

از این رو رشته شهر سازی با تمرکز بالای برنامه ریزی پایدار شهری و مدیریت برنامه های مختلف شهری نقش بسزای در کنترول این پدیده دارد و متخصصین این رشته بدون شک کلید حل بسیاری از این مشکلات را با خود خواهند داشت.

اهداف آموزشی دیپارتمنت شهرسازی

رشته شهرسازی به عنوان تخصصی میان رشته ای  با تخصص هایی همچون : انجینیری و  معماری ارتباط مستقیم و با رشته های  اقتصاد ؛ جامعه شناسی و غیره به صورت غیر مستقیم  ارتباط دارد . وجه مشترک همه این رشته ها نقش انها در بهبود کیفیت محیط و زندگی شهری است. بناء متخصصین رشته شهرسازی نقش مهمی در بهبود محیط شهری دارند.

متخصصین رشته شهر سازی ؛ توانایی و امادگی لازم در تهیه  پلان های توسعه شهری و منطقه ای در سطوح مختلف مانند : ماستر پلان شهری ؛ استراتژیک پلان ؛ پلان ساختاری ؛ پلان تفصیلی ؛  پلان های موضعی ؛ پلان های موضوعی و غیره پلان های انکشافی را  دارند . همچنین مشارکت و رهبری انجام تحقیقات در موضوعات متنوع مسائل شهری نیز از توانایی های شهرسازان محسوب می گردد  .

کریکولم درسی

رشته شهرسازی در هشت سمستر و در طول چهار سال  با سپری کردن موفقانه مجموع 151 کردیت به اتمام می رسد . قابل یاد اوریست که تعداد کردیت های هر سمستر متفاوت بوده که معمولا بین 17- 21 کردیت در هر سمستر می باشد . تمامی دروس رشته شهرسازی را می توان به دو دسته دروس پایه و تخصصی تقسیم نمود .
درسهای ریاضی، آمار، تاریخ افغانستان ، معرفی انجینیری، فزیک، انگیسی، رسم تخنیکی، اساسات محیط زیست،اساسات ساختمانی، تاریخ معماری ،دیزان معماری، آشنایی با برنامه اتوکد، اساسات منظر، روش تحقیق، شمامل دروس پایه بوده و درسهای اقتصاد شهری، حقوق شهری،  جامعه شناسی شهری،  تاریخ شهر و شهرسازی، پلان ریزی شهری، دیزاین شهری، پلان ریزی مسکن، پلان ریزی اراضی شهری، سروینگ ( نقشه برداری )،  مبانی GIS  ،  نگهداری و بازافرینی شهری،  تاسیسات شهری ( آبرسانی شهری , فاضلاب شهری )،  پلان ریزی ترانسپورت شهری،  پلان ریزی ترانسپورت عمومی، مدیریت شهری، لابراتوار و کارهای عملی در مسائل شهری، شامل دروس تخصصی رشته شهرسازی می باشند.

 

 خلاصه از پلان استراتژی پوهنحی انجینیری

ماموریت

ماموریت پوهنحی انجینیری در ساختن نسلی متخصص و متعهد تجلی می یابد که پرچمدار و زمامدار سازندگی و ترقی کشور خواهند بود. نسلی که به عمران و بازسازی خانه خانه و وجب به وجب وطن همت می گمارد.

بدون شک ماموریت تعریف شده، نیاز مند تلاش در دو بُعد مختلف می باشد. اولا در بعد تئوریکی یا نظری باید با تدریس متدودیک و استندرد، استفاده از منابع اپدیت و معتبر و استفاده و انتقال تجارب موفق بین المللی اسباب پرورش فکری چنین نسلی را فراهم آورد. ثانیا باید با استفاده از برنامه های عملی، کارهای لابراتواری، بازدید ساحوی و غیره اسباب بکار بستن دانش نظری بدست آمده، مهیا گردید تا دانش حرفه ای انجینیری شکل گیرد.

پوهنحی انجینیری بدنبال کاربردی ساختن هر چه بیشتر علوم نظری این رشته است و از خلال بکار گیری تدریس نظری و عملی در تلاش برای نسلی پیشرو در عرصه ساخت و ساز در کشور می باشد.

دیدگاه

دیدگاه پوهنحی انجینیری برای سال 1400 قرار ذیل است

پوهنحی با ساختاری انکشاف یافته و با کیفیت، عضوی فعال در عرصه بازسازی کشور، دارای اساتیدی نخبه و درجات علمی والا در سطح کشور ، پیشتاز در تولید و نشر علم و دانش ، نمونه ای از خود اتکای مالی و انسجام درونی و نامی مطمئن برای کارفرمایان .

ارزش‌های بنیادین

مهمترین ارزشهای که پوهنحی انجینیری خود را متعهد بدانها می داند قرار ذیل می باشند.

 • پیشتازی در تولید و نشر علم و دانش انجینیری
 • انکشاف ساختاری مطابق به نیازهای جامعه
 • کنترول و نظارت کیفیت بازدهی
 • شفافیت در عرصه های مختلف
 • دوری از هر نوع تبعیض

اهداف و مقاصد

 1. آموزش و پرورشِ نسلی متعهد و متخصص به منظور رفع نیازمندی های بازسازی و عمرانی کشور.
 2. داشتن نقشی فعال و برجسته در بازسازی و انکشاف کشور از طریق پرورش نیروی بشری لازم
 3. پاسخ به نیازمندی های روز کشور ازطریق ایجاد دیپارتمنت های جدید همچون مدیریت منابع آبی،  جیولوجی و معدن و  انرژی
 4. ارتقای ظرفیت استاتید پوهنحی از طریق عقد تفاهم نامه های مختلف
 5. ارتقای کیفی پوهنحی از طریق ایجاد نمایشگاه دائمی، تلاش برای ایجاد فارم تحقیقاتی انرژی ، تلاش در جهت زمینه سازی ارائه لیچکر از راه دور برای شاگردان و اساتید ، راه اندازی سیمینار ها و ورکشاپ ها  
 6. ارتقای زمینه تحقیقات علمی در پوهنحی به وسیله تطبیق برنامه های: فعال سازی و پیگیری مداوم از بخش تحقیقات پوهنحی، راه اندازی برنامه های روش تحقیق در سطح پوهنحی ، زمینه سازی انجام تحقیقات علمی مشترک با اساتید دیگر پوهنتون ها (خارجی و داخلی ) و پیگیری مستمر از پلان های انفرادی اساتید از طریق دیپارتمنت ها
 7. فعال سازی لابراتوارهای پوهنحی از طریق تلاش و پیشگیری به منظور استفاده از لابراتوارها برای تمامی دروسی که به لابراتوار ضرورت دارند از جمله اهداف پوهنحی شمرده می شود.
 8.  

توامیت­های علمی

پوهنحی انجینری قبلا، زمانی که پوهنحی انجینیری فقط دیپارتمنت ساختمانی را داشت، با پوهنتون هارتفورد کشور امریکا تفاهم نامه داشته که از این رهگذر تمامی اساتید وقت پوهنحی شامل دوره ماستری در این پوهنتون شدند. همچنین این تفاهم نامه سبب ایجاد دیپارتمنت های مکاترونیک و مهندسی گردید. برعلاوه تفاهم نامه فوق الذکر اسباب اهدای صدها جلد کتاب و تجهیز چندین لابراتوار را برای پوهنحی انجینیری فراهم آورد.

یکی دیگر از تفاهم نامه های پوهنحی انجینیری با پوهنتون براتاسلوا کشور سلواکیا بوده است که چند تن از اساتید بر اساس این تفاهم نامه دوره ماستری خود را در آن پوهنتون گذرانیده اند. بر علاوه پوهنتون براتاسلوا در قسمت تجهیز لابراتوارهای پوهنحی انجینیری نیز سهم عمده ای داشته است.

از دیگر تفاهم نامه پوهنحی انجینیری، تفاهم نامه با پوهنتون فلورانس کشور ایتالیا بوده است. بر بنیاد این تفاهم نامه تعدادی از اساتید پوهنحی برای سپری نمودن دوره ماستری در رشته شهرسازی عازم کشور ایتالیا گردیدند. با اتمام دوره ماستری اساتید، دیپارتمنت شهرسازی نیز به دیپارتمنت های پوهنحی انجینیری علاوه گردید و همچنین پوهنتون فلورانس در تهیه کاریکولم پوهنحی نیز نقش بسزای داشت.

حوزه­های کاری فارغان پوهنحی انجینیری

فارغین پوهنحی انجینیری به نسبت دیپارتمنت های مختلف  توانای ایفای وظیفه در تمامی امورات ساختمانی، معماری، شهرسازی، امورات صنعتی، مکانیکی و حتی برقی را دارا می باشند.

 

شهرت مسئولان اداری و آمران دیپارتمنت­های پوهنحی

1-پوهنمل نورسعید جامی، رئیس پوهنحی

2-پوهنیار غلام فاروق ندیم، معاون پوهنحی

3-پوهنیار احمد وحید رایع ، آمر دیپارتمنت ساختمانی

4-پوهنیار ادریس ناصری، آمر دیپارتمنت مکاترونیک

5- پوهنیار مهسا خطیبی، آمر دیپارتمنت مهندسی

6- پوهنیار پاسون عارفی، آمر دیپاتمنت شهرسازی

پل­های ارتباطی

شماره تلفن: 009340230748

شماره مبایل: 0093799280606

ایمیل: eng@hu.edu.af

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، ضلع شمال-غربی، پوهنحی انجینیری