معرفی پوهنځی  اقتصاد

           پوهنځی  اقتصاد پوهنتون هرات نظر به ضرورت جامعه در سال 1369 هجری شمسی به اساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تاسیس گردید. اولین دوره فارغان این   پوهنځی  درسال 1373 تقدیم جامعه گردید. هم اکنون تعداد محصلان که دراین   پوهنځی  در سه دیپارتمنت اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی و بانکداری مشغول تحصیل میباشند به 650 تن میرسد. تعداد اساتید این   پوهنځی  22 تن بوده که ازجملهشش تن شان شامل تحصیل در مقطع دکترا در کشورهای آلمان، ترکیه وجمهوری اسلامی ایران میباشند.در حال حاضر پروسه تدریس دراین   پوهنځی  توسط 15 تن استاد در سه دیپارتمنت (اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی و بانکداری) به پیش برده میشود.

رسالت و مأموریت (Mission)

        پوهنځی اقتصاد در بیانیه مأموریت خویش به فکتورهای مهم پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی ذینفعان کلیدی (داخلی و خارجی) توجه صورت گرفته است.

 • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های اقتصاد و مدیریت
 • همکاری های علمی در اجرای پلانهای انکشافی کشور همراه موسسات دولتی و غیر دولتی ذیربط
 • ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی
 • تولید علم و دانش
 • آموزش و یادگیری
 • ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در کشور بطور عملی و نظری
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون
 • تحقیق و پژوهش

دیدگاه (Vision)

ارتقاء جایگاه پوهنځی  اقتصاد به عنوان   پوهنځی  برتر در میان پوهنځی های اقتصاد پوهنتون ها در سطح افغانستان الی سال 2018.

 

ارزشهای بنیادین

       پوهنځی اقتصاد به منظور تدوین و تعیین اهداف، توقعات و معیارهای عملکرد سازمانی خود بر یک تعداد ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عملکردهای خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که   پوهنځی  خود را متعهد به رعایت آنها می داند قرار ذیل اند:

 • تخصص گرایی و شایسته سالاری
 • تعهد و مسئولیت پذیری
 • ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی
 • توجه به کیفیت در همه ابعاد و فعالیت ها
 • تأکید بر روحیه همکاری و کار گروپی

اهداف و مقاصد (Goals & Objectives)

اهداف کلان این  پوهنځی  ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی، تحقیقی، تعامل همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

 • ارائه خدمات علمی –تحصیلیدربالاترینسطحممکنبرایمحصلانودیگرمتقاضیان
 • آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در پوهنځی
 • ارتقاء سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید پوهنځی
 • فراهم کردن زمینه تحصیلات به سویه ماستری برای فارغ التحصیلان
 • برخورداری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد تحصیلی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

 • ارتقاء سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی
 • ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت های پوهنځی

اهداف مرتبط با استراتژی نقش پوهنځی در جامعه

 • حفظ و ارتقاء جایگاه اجتماعی پوهنځی
 • فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در پوهنځی
 • انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایت و کشور

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت و منابع بشری

 • تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی
 • ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی
 • ارتقاء مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف

توأمیت های علمی

        پوهنځی اقتصاد با بهره مندی از پروگرام توأمیت  پوهنځی  های اقتصاد افغانستان با کشور آلمان، از سال 2002  با پوهنتون رور بوخوم آلمان توأمیت داشته که حاصل آن ارتقاء سطح تحصیلی 12 تن از استادان به سویه ماستری بوده است. که 5 تن از آنها هم اکنون شامل تحصیل در دوره دکترای خویش هستند. همچنین فرصت های باالقوه تحصیل برای دیگر استادن نیز در آینده به سویه دکترا از جانب این پوهنتون میسر خواهد شد. قابل ذکر است که پوهنځی  اقتصاد توانسته است با بهره جویی از این توأمیت، نصاب تحصیلی خویش را باهمکاری این پوهنتون با معیارهای بین المللی برابر ساخته و  شرایط تطبیق آن را بر آورده سازد. همچنان این پوهنځی  اخیرا با دفتر پروگرام USWDP (پروگرام حمایت از پوهنتون ها و تقویت نیروی بشری) تفاهم نامه ای را به امضا رسانده کهمبنی بر آن پروگرام های مشترکی برای تقویت نیروی بشری اجرا خواهد شد. طبق این تفاهم نامه   پوهنځی  اقتصاد قادر می باشد که پروگرام ماستری را از سال 2017 برای محصلین رشته مدیریت تجارت و همچنان کمیونیتی کالج (Community College ) را برگزار نماید.

ساختار تشکیلاتیپوهنځی

شهرت مسئولان اداری و آمران دیپارتمنت های پوهنځی

 1. پوهندوی محمد ناصر معین سرپرست پوهنځی
 2. پوهنمل فرید احمد فرزام رحیمی معاون پوهنځی
 3. پوهنیار جاوید تقی پور آمر دیپارتمنت اقتصاد ملی
 4. پوهنیار سید زمری دانش آمر دیپارتمنت اقتصاد تصدی
 5. پوهنمل فریحه امین حیدری آمر دیپارتمنت بانکداری

امکانات و تجهیزات پوهنځی

 کامپیوترلب

درکامپیوترلب پوهنخی اقتصاد 48 پایه کامپیوتر موجود است که بنابرنبودتشکیل ازمحصلان   پوهنځی  برای مدیریت آن استفاده میگردد. ونیز استادان برای تدریس نرم افزارهای احصائیوی، حسابداری وپروگرام های تخصصی کامپیوتر ازاین مرکز استفاده مینمایند.

کتابخانه

       كتابخانه پوهنخی اقتصاد در ابتداي فعاليت خود داراي حدود 3000 جلد كتاب دررشته اقتصاد، مديريت وحسابداری بوده و به منظور غنامندي آن تلاش صورت گرفته و اكنون تعداد آن به حدود 7500 جلد رسيده وامكانات لازم مطالعه نیز مهیا میباشد.

مرکز تحقیقات علمی

       مرکز تحقیقات علمی پوهنځی  اقتصاد پوهنتون هرات در  اوایل سال ۱۳۹۳ به منظور ارتقا سطح دانش علم اقتصاد در ابعاد بین المللی بویژه در سطوح ملی و انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی و توسعوی مورد نیاز جامعه به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی شروع به فعالیت نمود.در آغاز کار، مرکز تحقیقات علمی برای اجرای امورات محوله و انجام بهتر تحقیقات علمی در داخل و خارج  پوهنځی توسط اساتید، محصلین و محقیقین روی ایجاد طرزالعمل های معین کار نمود، ناگفته نباید گذاشته که این مرکز در وهله دوم سریعاً فعالیت اصلی خویش را که همانا انجام تحقیقات علمی به منظور توسعه دانش اقتصاد است، شروع نمود.

کمیتۀ تضمین کیفیت

کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنځی  اقتصاد بنا به ایجابات بهبود کیفیت تحصیلات عالی در این نهاد تحصیلی و بنا به حکم مقامات ذیصلاح در سال 1391 در چوکات این   پوهنځی  تحت عنوان کمیتۀ فرعی تضمین کیفیت با 3 نفر عضو شروع به فعالیت نمود. در جریان دوسال گذشته، فعالیت های که مبتنی بر اهداف تعیین شدۀ این کمیته طرح شده بود به انجام رسیده.

ساختمان و صنوف درسی پوهنځی

      در ساختمان کامپلکس پوهنتون هرات ساختمان جداگانه برای این   پوهنځی  در نظر گرفته شده است که در حال حاضر تعدادی از اطاق ها و صنوف این ساختمان دراختیار  پوهنځی ساینس قراردارد. تمام صنوف درسی این پوهنخی به پروژکتور مجهز میباشد. امکانات نسبی سرما وگرما برای صنوف واطاق های اساتید وجود دارد.

بخش دوم: معرفی مختصر علمی و اکادمیک (سرپرست  پوهنځی  اقتصاد)

نام: محمد ناصرMohammad Naser

نام پدر: محمد حسینMohammad Hossain

نام خانوادگی: Moain

سال و محل تولد:1346 هجری شمسی1968 میلادی (هرات، افغانستان)Herat, Afghanistan

درجه و محل تحصیل: ماستری.آلمان. Master ,Germany

رشته تحصیلی: انکشاف پالیسیEconomics

آثار علمی

الف- رساله ها و کتابها

 1. فروش در تصدی های صتعنی (مونوگراف دوره لیسانس.
 2. پلان گذاری مفاد در تصدی های صنعتی .زیر نظر پوهاند کتور محمد اشرف یادگاری(رساله ترفیع به ربته علمی پوهنیار)
 3. سنجش مصارف.قسمت دوم از کتاب حسابداری مالی و مدیریتی (ترجمه)نویسنده:ٔروفیسول دکتور هانس دریگل؛ استاد کرسی کنترولینگ دانشگاه رور بوخوم (۲۰۰۵)
 4. بررسی انتقادی از نظام نرخ تبادله در افغانستان . تیزس ماستری . دانشگاه بوخوم آلمان . ۲۰۱۰
 5. بررسی نقش بانک مرکزی افغانستان در ثبات سطح قیمت ها در افغانستان (رساله ترفیع به رتبه علمی پوهندوی .۱۳۹۵

 

Publications:

 1. Selling in an Industrial Organization as monograph 1375 Solar Hijri year /1996
 2. Profit Planning in an Industrial Organization/ to promote to Pohanyar scientific position in university/2006.
 3. Translation of Cost accounting / the second module of Financial and management accounting. Published by prof Dr Hans Drigl head of controlling chair at Ruhr University Bochum Germany2005.
 4. Exchange rate in Afghanistan “a critical evaluation” as master thesis, 2010 at Ruhr University Bochum Germany.

Articles

 1. Afghanistan in Legatum Prosperity Index (2016); Herat University Andisha Scientific Magazine.
 2. Positive and normative and the role of self-judgments in economics

ب- مقالات علمی و اکادمیک چاپ شده و کنفرانس ها:

 1. Principles of government budget 1381 Andishah Herat University Scientific Magazine.
 2. Afghanistan in Legatum Prosperity Index (2016); Herat University Andisha Scientific Magazine
 3. Positive and normative and the role of self-judgments in economic
 4. An overview to exchange rate in Afghanistan (conference held in economics faculty of Herat university)

 

 معرفی دیپارتمنتها

دیپارتمنت اقتصاد تصدی

      دیپارتمنت اقتصاد تصدی منحیث اولین دیپارتمنت در سال 1371 نظر به ضرورت جامعه و نیاز بازارکار با کدر مسلکی در این رشته، در چوکات پوهنځی  اقتصاد پوهنتون هرات تأسیس گردید. از آنجایی که تصدیهای تولیدی و خدماتی جزء لاینفک اقتصاد هر کشور به شمار می روند، بهبود و ترقی آنها می تواند تأثیرات مثبت و عمیقی بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.همچنین احساس نیاز مبرم سازمانهای مختلف كشور به افرادی كه علاوه بر دانش كاربردی خود در رشته های تجربی، نیاز به فراگیری دانش مدیریت دارند و خلايی كه توسط مدیران رده بالا و رده های میانی حس می شد، انگیزه اصلی برای ایجاد رشته اقتصاد تصدی در   پوهنځی  اقتصاد پوهنتون هرات گردید.

دیدگاه و چشم انداز (Vision)

دیدگاه و چشم انداز دیپارتمنت اقتصاد تصدی عبارت از بیانیه و سندی است که دیپارتمنت اقتصاد تصدی را در سطح  پوهنځی  اقتصاد از سایر دیپارتمنت ها متمایز مینماید. این دیدگاه عبارت است از:

تربیه و ارتقاء سطح دانش متخصصین و کادرهای مسلکی در امور مدیریت موسسات کوچک در سطح کشور

رسالت و مأموریت (Mission)

دیپارتمنت اقتصاد تصدی، با توجه به چشم انداز فوق الذکر، فلسفه وجودی و فعالیت خویش را در قالب مأموریت و رسالت خاص گنجانده است. در بیانیه مأموریت دیپارتمنت اقتصاد تصدی به فکتورهای مهم پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی ذینفعان کلیدی (داخلی و خارجی) توجه صورت گرفته است.

 • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های مدیریت امور تصدی های دولتی و خصوصی
 • همکاری های علمی در اجرای پلانهای استراتژیک و عملیاتی امور اداری و مدیریتی موسسات دولتی و غیر دولتی
 • ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی
 • تولید علم و دانش در زمینه مدیریت و امور اداری
 • آموزش و یادگیری
 • ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در سیستم اداره و دفترداری بطور عملی و نظری
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه دیپارتمنت ها در سطح پوهنځی ،  پوهنځی  ها در سطح پوهنتون و سطوح بالاتر
 • تحقیق و پژوهش در زمینه های مدیریت

ارزش های کلیدی

      دیپارتمنت اقتصاد تصدی با بهره جویی از ارزش های مهم در  پوهنځی  اقتصاد و در جهت تأکید با حصول اهداف، مقاصد و تکمیل رسالت و مأموریت خویش بر یک تعداد ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عملکردهای خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که دیپارتمنت خود را متعهد به رعایت آنها می داند قرار ذیل اند:

 • تخصص گرایی و شایسته سالاری
 • تعهد و مسئولیت پذیری
 • ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی
 • توجه به مدیریت کیفیت جامع در تمام امور دیپارتمنت
 • تأکید بر روحیه باورمندی، همکاری و کار گروپی

اهداف و مقاصد (Goals & Objectives)

اهداف کلان: این اهداف دیپارتمنت ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی، تحقیقی، تعامل همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

 • ارائه خدمات علمی–تحصیلی­در بالاترین سطح ممکن برای محصلان ودیگرمتقاضیان رشته مالی وبانکداری
 • آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در دیپارتمنت
 • تلاش در زمینه فراهم کردن امکانات و فرصت های ارتقاء سطوح تحصیلی و رتبه علمی اساتید دیپارتمنت
 • تلاش در جهت فراهم کردن زمینه های تدویر دوره تحصیلی ماستری در رشته مدیریت و مدیریت نیروی انسانی
 • تلاش در خصوص بهره مندی از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد تحصیلی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

 • ارتقاء سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی اعضای کدر علمی دیپارتمنتو محصلان
 • ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب در رشته های اقتصاد تصدی
 • اهداف مرتبط با استراتژی نقش پوهنځی  در جامعه
 • حفظ و ارتقاء جایگاه دیپارتمنت به یک مرجع علمی-کاربردی معتبر برای تصدی ها کشور
 • فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در فعالیت های علمی، تحقیقی و عملی دیپارتمنت
 • تلاش در جهت انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت و منابع بشری

 • تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی در میان اعضای کدر علمی و اداری دیپارتمنت
 • ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی در امور تدریسی، علمی و اداری اعضای کدر علمی
 • تقویت مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف نیروهای متخصص مورد نیاز

اهداف در زمینه نقش دیپارتمنت در پوهنځی  و جامعه

 • وجود ظرفیت باالقوه برای گسترش همکاری با محیط
 • تناسب امور درسی و مباحث علمی بر پاسخ گویی به روند رو به رشد بخش صنعت و مدیریت تصدیهای دولتی و خصوصی در کشور

دیپارتمنت اقتصاد ملی

        اهمیت فراگیری علم اقتصاد به مثابه یکی از شاخه های علوم اجتماعی ریشه در نیازمندی های نا محدود و روزافزون بشریت با توجه به منابع کمیاب دارد. تقویت سکتورهای اقتصادی در یک کشور متضمن رشد و انکشاف بوده و منتج به بهزیستی و ارتقای سطح زندگی افراد آن جامعه میگردد. از آنجا که رشد و انکشاف اقتصادی مستلزم آموزش و فراگیری علم اقتصاد بوده، در بسیاری جوامع و کشورها دانشگاه های معتبری صرف تحقیق و مطالعه عمیق در زمینه علم اقتصاد میباشند. نیازمندی به آموزش علم اقتصاد در هر جامعه اعم از انکشاف یافته و رو به انکشاف محسوس است، خاصتاً در کشور ما افغانستان به حیث یک مملکت عقب مانده و رو به انکشاف از اهمیت زیادی برخوردار است.به تأسی از همین اهمیت و نیازمندی  پوهنځی اقصاد پوهنتون هرات اقدام به تاسیس دیپارتمنت اقتصادملی درسال 1383 به مثابه یک کانون علمی در گسترۀ تحقیق مسایل اقتصادی نموده تا با جمع نمودن کادرهای جوان و مجرب در این زمینه موجب تربیت و آموزش نسل جوان و مشتاقان علم اقتصاد گردد.

چشم انداز (Vision)

      دیپارتمنت اقتصادملی در نظر داردتا با استفاده از اعضای هیئت علمی متعهد و مجرب، گام موثری در جهت تربیت نیروی کار کشور منطبق با الگوی فرهنگ اسلامی بردارد. در این راستا با توکل بر خدا و اتکا به اعضای کدر علمی، کارکنان، محصلین و امکانات دست داشته سعی بر ارتقای کیفیت آموزش دارد. با توجه به مطالب مذکور انتظار می رود طی سال های آینده دیپارتمنت اقتصاد ملی به جایگاه مناسبی در کشور برسد.

رسالت و ماموریت (Mission)

     دیپارتمنت اقتصادملی با پلان، نظارت و ارزیابی مستمر آموزش نیروی انسانی در جهت توسعه آموزشی و بهبود سلامت جامعه و کارایی اقتصادی جامعه نگر بر اساس آخرین و جدیدترین روش های آموزشی اقدام می نماید.دیپارتمنت اقتصاد ملی بخاطر برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش آماده است مطابق نیازهای جامعه با داشتن استادان مجرب و امکانات دردست داشته به امور علمی و تدریسی و تحقیقات خویش مؤفقانه ادامه دهد. ماموریت این بخش علمی تلاش در جهت اکمال و تحقق مؤفقانه نصاب تحصیلی و پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک در جامعه نیازمند تحصیل کشور میباشد.

ارزش های کلیدی

 • حفظ مبانی کرامت انسانی در راستای باورهای دینی، فرهنگی و ملی در تمامی مراتب
 • ارتقای دانش اقتصادی بر اساس معیارهای جهانی و بومی
 • گسترش فرهنگ اخلاق حرفه ای در مسایل اقتصادی
 • تربیت دانش آموختگان متعهد، توانمند و با انگیزه
 • نو گرایی در آموزش و کشف استعدادهای خلاق
 • استفاده از کدر علمی متعهد، مجرب و خدمتگذار

اهداف دیپارتمنت اقتصاد ملی

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

 • ارایه خدمات علمی- تحصیلی در بالا ترین سطح ممکن برای محصلان
 • آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در دیپارتمنت
 • ارتقا سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید دیپارتمنت
 • برخورداری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد درسی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

 • ارتقا سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی محصلین
 • ارتقا فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت

اهداف مرتبط با استراتژی نقش دیپارتمنت در جامعه

 • فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در دیپارتمنت
 • انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایت و کشور

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت ومنابع بشری

 • ترویج فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی
 • ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی
 • ارتقا مدیریت منابع بشری با تاکید بر جذب، حفط و انکشاف

دیپارتمنت بانکداری

       دیپارتمنت بانکداری بنابر ضرورت سنجی و مطالعه نیاز بازار کار برای کدر مسلکی در این رشته به سال 1393 در چوکات   پوهنځی  اقتصاد تأسیس گردید. سیستم مالی و بانکی کشور از جمله بخش های مهم اقتصادی کشور بشمار می رود که در پی تحولات چشمگیر دهه اخیر پیشرفت ها و گام های قابل توجه ای در متبارز ساختن نقش خود در اقتصاد کشور حاصل نموده است. بانکداری در افغانستان از بدو تأسیس در سال 1312 تا یک دهه اخیر کدام گسترش چشمگیری در کشور نداشته است ولی بنا بر تکیه به نظام اقتصادی کشور و انفاذ قوانین جدید تجارتی و بانکی از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در راستای تقویت این رشد و همسو نمودن فعالیت های بانکداری در کشور با توجه به نیاز و ضرورت های کشور و جامعه افغانی فقدان کدر مسلکی در این رشته از جمله مسائل چالش برانگیز می تواند دانسته شود. لذا بر این ملحوظ   پوهنځی  اقتصاد با بررسی از نیاز فزاینده بازار کار به کدرهای مسلکی در بانکداری اقدامات تدویر این رشته در چوکات پوهنځی  را از مدت های مدید بدینسو روی دست گرفته بود که نهایتا در سال 1393 بعداز تعدیل و اصلاح نصاب درسی این رشته فعالیت دیپارتمنت بانکداری در چوکات  پوهنځی  آغاز گردید.

دیدگاه و چشم انداز (Vision)

تربیه و ارتقاء سطح دانش متخصصین و کادرهای مسلکی در امور مالی و بانکی در سطح کشور

رسالت و مأموریت (Mission)

       دیپارتمنت بانکداری با توجه به چشم انداز فوق الذکر، فلسفه وجودی و فعالیت خویش را در قالب مأموریت و رسالت خاص گنجانده است. در بیانیه مأموریت دیپارتمنت بانکداری به فکتورهای مهم پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی ذینفعان کلیدی (داخلی و خارجی) توجه صورت گرفته است.

 • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های مدیریت مالی و بانکداری
 • همکاری های علمی در اجرای پلانهای استراتژیک و عملیاتی مالی و بانکی همراه بانکها و موسسات دولتی و غیر دولتی
 • ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی
 • تولید علم و دانش در زمینه های مالی و بانکداری
 • آموزش و یادگیری
 • ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در سیستم مالی و بانکی کشور بطور عملی و نظری
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه دیپارتمنت ها در سطح پوهنځی  اقتصاد، سایر  پوهنځی  ها در سطح پوهنتون و سطوح بالاتر
 • تحقیق و پژوهش در زمینه های تخصصی مالی و بانکداری

ارزش های کلیدی

دیپارتمنت بانکداری با بهره جویی از ارزش های مهم در  پوهنځی  اقتصاد و در جهت تأکید با حصول اهداف، مقاصد و تکمیل رسالت و مأموریت خویش بر یک تعداد ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عملکردهای خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که دیپارتمنت خود را متعهد به رعایت آنها می داند قرار ذیل اند:

 • تخصص گرایی و شایسته سالاری
 • تعهد و مسئولیت پذیری
 • ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی
 • توجه به مدیریت کیفیت جامع در تمام امور دیپارتمنت
 • تأکید بر روحیه باورمندی، همکاری و کار گروپی

اهداف و مقاصد (Goals & Objectives)

         دیپارتمنت بانکداری به تأسی از پلان استراتژیک  پوهنځی  و اهداف معینه در آن اهداف کلان خویش را در چهار استراتژی جداگانه تعیین و تدوین می نماید.

اهداف کلان: این اهداف دیپارتمنت ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی، تحقیقی، تعامل همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

 

 • ارائه خدمات علمی–تحصیلی در بالاترین سطح­ ممکن برای محصلان ودیگرمتقاضیان رشته مالی وبانکداری
 • آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در دیپارتمنت
 • تلاش در زمینه فراهم کردن امکانات و فرصت های ارتقاء سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید دیپارتمنت
 • تلاش در جهت فراهم کردن زمینه های تدویر دوره تحصیلی ماستری در رشته مالی و بانکداری
 • تلاش در خصوص بهره مندی از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد تحصیلی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

 • ارتقاء سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی اعضای کدر علمی دیپارتمنتو محصلان
 • ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب در رشته های مالی و بانکی

اهداف مرتبط با استراتژی نقش پوهنځی در جامعه

 • حفظ و ارتقاء جایگاه دیپارتمنت به یک مرجع علمی-کاربردی معتبر برای موسسات مالی و بانکداری کشور
 • فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در فعالیت های علمی، تحقیقی و عملی دیپارتمنت
 • تلاش در جهت انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت و منابع بشری

 • تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی در میان اعضای کدر علمی و اداری دیپارتمنت
 • ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی در امور تدریسی، علمی و اداری اعضای کدر علمی
 • تقویت مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف نیروهای متخصص مورد نیاز

 استادان و محصلان

استادان

       در حال حاضر تعداد استادان این  پوهنځی  22 تن میباشد که ازجمله هفت تن آنها شامل تحصیل در مقاطع ماستری و دکترا در کشورهای آلمان، ترکیه وجمهوری اسلامی ایران میباشند بنا پروسه تدریس دراین  پوهنځی  توسط 15 تن استاد در سه دیپارتمنت (اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی و بانکداری ) به پیش برده میشود.نام، سطح تحصیل وسایر مشخصات شان در جدول زیر خلاصه شده است.

شماره

نام وتخلص

سطح تحصیلات

رتبه علمی

ملاحضات
 1.  

سلطان احمد تره کی

ماستر

پوهنمل

شامل پروگرام دوکتورادرکشورترکیه

 1.  

میر غلام عثمان بارز حسینی

ماستر

پوهنمل

شامل پروگرام دوکتورا درکشورجرمنی

 1.  

محمدداود تیموری

ماستر

پوهنمل

 
 1.  

فریداحمد فرزام رحیمی

داکتر

پوهنمل

معاون پوهنځی  اقتصاد

 1.  

محمد ناصر معین

ماستر

پوهنمل

سرپرست پوهنځی  اقتصاد

 1.  

پرویزاحمد ولی زاده

داکتر

پوهنیار

 

 1.  

عبدالقدوس ابراهیمی

ماستر

پوهنیار

شامل پروگرام دوکتورادرکشورایران

 1.  

رحیم نظری

ماستر

پوهنیار

شامل پروگرام دوکتورادرکشور جرمنی

 1.  

سید زمری دانش

ماستر

پوهنیار

 

 1.  

فریحه امین

ماستر

پوهنمل

 

 1.  

ماریا کبیری

ماستر

پوهنیار

 

 1.  

یلدا اریب

لیسانس

پوهیالی

 

 1.  

وحیداحمد وهاب زاده

ماستر

پوهنیار

 

 1.  

محمد عثمان عادل

ماستر

پوهنیار

 

 1.  

بشیراحمد بشارت

ماستر

پوهنیار

 

 1.  

عبدلقیوم قائم

ماستر

پوهنیار

شامل پروگرام دوکتورادرکشور جرمنی

 1.  

جاوید تقی پور

ماستر

پوهنیار

 

 1.  

عبدالله یمائی

ماستر

 • پوهنیار

معاون علمی پوهنتون هرات

 1.  

محمد حسیب مجددی

لیسانس

پوهیالی

 

 1.  

پیمانه حمید

لیسانس

پوهیالی

 

 1.  

احمد محب قادر نیا

لیسانس

پوهیالی

شامل پروگرام ماستری درکشور جرمنی

 1.  

شهیره شهیر

ماستر

پوهنیار

 

 

 

فعالیتهای علمی استادان

لست کنفرانس ها ومقالات ارایه شده توسط اساتید

شماره

اسم و تخلص

رتبه علمی

تحقیقات علمی انجام شده

تحقیقات علمی در حال اجرا

1

فریحه امین حیدری

پوهندوی

 1. Child labor in Herat province
 2. Inventory of parking, parking facilities and parking behavior in Herat province
 3. نقش تحصیل و سواد زنان بالای وضعیت اقتصادی خانواده هایشان در ولایت هرات
 4. عناصر مهم در ساختار اداره و منجمنت
 5. بررسی سیستم های کمی تصمیم گیری در مدیریت موسسات صنعتی ولایت هرات
 6. بررسی اثرات اقتصادی آلودگی آب ها در ولایت هرات
 7. نقش تجارت در انکشاف اقتصادی کشور های روبه انکشاف

بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذار بالای مولدیت نیروی کار در موسسات صنعتی ولایت هرات

2

وحید احمد وهاب زاده

پوهنیار

 1. Assessment of Current taxation in Afghanistan
 2. اشکال حقوقی تصدی ها
 3. بررسی وضعیت توزیع مجدد درآمد در افغانستان ( مطالعه موردی ولایت هرات )

ارزیابی سیستم مالی در افغانستان

3

بشیر احمد بشارت

پوهنیار

 1. The potential of Afghan products in the international markets
 2. بررسی نقش تخصص و تقسیم کار بر انکشاف اقتصادی جوامع
 3. راهکارهای تنظیم بازیافت زباله های شهری و اثرات آن بالای وضع اقتصادی

بررسی نقش بازار یابی تصدی به تصدی در استفاده از مواد خام داخلی

4

محمد عثمان عادل

پوهنیار

 1. Economic Return to schooling in Afghanistan
 2. بازدهی اقتصادی آموزش
 3. تاثیر فرهنگ تکلف گرایی بر رفتار مصرف کنند

 

5

جاوید تقی پور

پوهنیار

 1. Challenges and proposals for developing a commercial banking system in Afghanistan
 2. حمایت از سرمایه گذاری در تصدی های صنعتی

 

6

فریداحمد فرزام رحیمی

پوهنمل

 1. Community driven development in Afghanistan
 2. Towards Community Empowerment for Poverty Reduction: Study of Community-Driven Development in Herat, Afghanistan.
 3. Community collective activities: National solidarity program in Afghanistan
 4. The impact of international forces withdrawal on investment in Herat, Afghanistan.
 5. Towards community empowerment for poverty reduction in rural Afghanistan.
 6. The impact of security and regional integration on poverty reduction in Afghanistan.
 7. The impact of the withdrawal of international forces on investment in Herat, Afghanistan.
 8. تاثیر خروج نیروهای بین المللی بالای سرمایه گذاری ها در ولایت هرات
 9. راه حل های اقتصادی مشکلات محیط زیست

 

7

ماریا کبیری

پوهنیار

 1. رضایت مشتری منحیث عنصر اساسی مارکتینگ
 2. کالا های عمومی و نقش دولت در مقابل
 3. نقش اطلاعات و فناوری اطلاعات ( IT ) در حوزه بازاریابی و تجارت
 4. ترجمه کتابت مراحل مدیریت عمر پروژه
 5. Analysis the relationship between inhabitants and their urban environment

 

8

یلدا اریب

پوهیالی

 1. بررسی نقش بسته بندی در توسعه فروش محصولات مواد غذایی
 2. بررسی عوامل موثر در توسعه فروش

 

9

محمد حسیب مجددی

پوهیالی

بررسی اقلام عموده صادراتی ولایت هرات و نقش آن در تجارت خارجی

 

10

رحیم نظری

پوهنیار

 1. تاثیر خدمات قرضه های کوچک بر ایجاد درآمد استفاده کننده گان آن در ولایت هرات
 2. نقش دولت در انکشاف اقتصادی
 3. ترجمه لکچر نوت بانکداری  financial intermediary theories banking operation
 4. ترجمه بخشی از کتاب  financial institution and markets
 5. ترجمه لکچر نوت بازار های سرمایه  bazaar study, operation research about  TVET( Technical vocational and training educational in Afghanistan

 

11

سید زمری دانش

پوهنیار

 1. تحقق عملی در مورد برندهای بین المللی از دیدگاه مصرف کننده گان
 2. سیاست انکشاف در کشورهای در حال توسعه

 

12

عبدالقیوم قائم

پوهیالی

 1. بیمه و اهمیت اقتصادی آن
 2. مدیریت ریسک و عناصر کنترل کننده ریسک
 1. Female labor forceparticipation and its influencing factorsin the urban areas of Afghanistan “case study Herat city”

 

13

پرویزاحمد

پوهنیار

The impact of household assets and activities on income poverty in rural area of Afghanistan

 

14

سلطان احمد تره کی

پوهنمل

 1. تاثیر کاهش تعرفه های تجارتی روی کاهش فقر در افغانستان
 2. نقش کریدیت های زراعتی در انکشاف افغانستان

 

15

میر غلام عثمان بارز حسینی

پوهنمل

 1. قرضه های کوچک و نقش آن در کاهش فقر
 2. تحلیل و بررسی نقش نیروی کار و چگونگی آن در افغانستان
 3. مدیریت ذخایر در ادارات عامه
 4. کیفیت در تحصیلات عالی یا  quality in higher education
 5. پوهنتون هرات پوهنتون برتر

ناکامی بازار و ضرورت مداخله دولت در اقتصاد

16

محمد داود تیموری

پوهنمل

 1. عوامل تعیین کننده درآمد خانواده ها در ولایت هرات
 2. طریقه ها و میتود های تولید در تصدی های صنعتی

 

17

محمد ناصر معین

پوهندوی

بررسی انتقادی از نظام نرخ تبادله در افغانستان

بررسی نقش بانک مرکزی در ثبات سویه قیم در افغانستان

18

عبدالله یمائی

پوهنیار

 1. Accounting norms in Afghanistan and the people who apply them
 2. ترجمه کتاب اقتصاد کلان
 3. بانک مرکزی افغانستان و وظایف آن

دارایی های ثابت و محاسبه استهلاک در موسسات دولتی

19

عبدالقدوس ابراهیمی

پوهنیار

 1. بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمند سازی نیروی انسانی
 2. سیاست های ضد تورمی

 

 

آمار و حقایق مربوط به محصلان

تعداد محصلان

ازبدو تاسیس پوهنځی اقتصاد ازسال1369 الی سال 1395 حدود 3000 تن شامل گردیده که ازاین تعداد 1620 تن الی اخیر سال 1395 فارغ التحصیل شده اند.

تعداد فارغان

تعداد فارغان از این پوهنځی در جدول زیربه اساس سال های مختلف نشان داده شده است.

شماره

سال

تعداد فارغان

تعداد

پسر

دختر

1

1373

9

7

2

2

1374

5

5

0

3

1375

16

16

0

4

1376

7

7

0

5

1377

14

14

0

6

1378

7

7

0

7

1379

10

10

0

8

1380

4

4

0

9

1381

9

8

1

10

1382

19

16

3

11

1383

25

21

4

12

1384

81

74

7

13

1385

91

70

21

14

1386

44

38

6

15

1387

80

56

24

16

1388

83

64

19

17

1389

58

39

19

18

1390

109

77

32

19

1391

115

95

20

20

1392

200

154

46

21

1393

236

214

22

22

1394

199

157

42

23

1395

199

151

48

مجموع

1620

1304

316

 

 

 

بخش پنجم: کریکولم درسی

صنف اول (سمستر اول)

صنف اول (سمستر دوم)

شماره

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

1

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

2

اساسات علم اقتصاد I

3

اساسی

تاریخ نظریات اقتصادی

2

اساسی

3

اساسات اداره تشبثات

2

اساسی

تاریخ معاصر

2

پوهنتون شمول

4

محاسبه مالی I

3

اساسی

محاسبه مالی II

3

اساسی

5

ریاضی I

3

اساسی

ریاضی II

2

اساسی

6

انگلیسی I

2

پوهنتون شمول

انگلیسی II

2

پوهنتون شمول

7

احصائیه I

3

اساسی

احصائیه I

3

اساسی

8

سنجش های اقتصادی

2

اساسی

اساسات امورمالی عامه

2

اساسی

9

 

 

 

مبادی حقوق

2

اساسی

مجموع کریدت ها

19

 

 

19

 

 

 

صنف دوم (سمستر اول)

صنف دوم (سمستر دوم)

شماره

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

1

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

2

اقتصاد خرد I

3

اساسی

اقتصاد کلان II

2

اساسی

3

سنجش مصارف

3

اساسی

تمویل و سرمایه گذاری

2

اساسی

4

انگلیسی تخصصی

2

پوهنتون شمول

احصائیه II

2

اساسی

5

احصائیه II

2

اساسی

سنجش مصارف

2

اساسی

6

اقتصاد کلان I

2

اساسی

انگلیسی تخصصی

2

اساسی

7

انفورماتیک

2

پوهنتون شمول

اساسات منجمنت

2

اساسی

8

اقتصاد مناقلات

2

اساسی

اقتصاد زراعتی

2

اساسی

9

اساسات تمویل و سرمایه گذاری

2

اساسی

پروگرامینگ

2

اساسی

10

حقوق اقتصادی I (حقوق تجارت)

2

اساسی

حقوق اقتصادی II (حقوق شرکتها)

2

اساسی

مجموع کریدت ها

21

 

 

19

 

 

 

دیپارتمنت اقتصاد تصدی

صنف سوم (سمستر اول)

صنف سوم (سمستر دوم)

شماره

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

1

اساسات اقتصاد بین الملل

2

اساسی

اقتصاد منطقوی

2

اختیاری

2

مبادی سیاست های اقتصادی

2

اساسی

کار ورزی (Internship)

2

تخصصی

3

مبادی مارکیتنگ

2

اساسی

مالیه گذاری

2

اساسی

4

مدیریت کنترول کیفیت(نورم و استندرد)

2

تخصصی

مدیریت تشبثات

2

تخصصی

5

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

مدیریت ریسک تصدی

2

تخصصی

6

محاسبه دولتی

2

اختیاری

اقتصاد افغانستان

2

اساسی

7

اساسات پول و بانک

2

اساسی

روش تحقیق

2

اساسی

8

تجارت الکترونیک

2

تخصصی

مدیریت مالی پشرفته

2

تخصصی

9

مدیریت منابع بشری

2

تخصصی

بازاریابی تصدی به تصدی

2

تخصصی

 

 

 

 

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

مجموع کریدت ها

17

 

 

19

 

 

 

دیپارتمنت اقتصاد تصدی

صنف چهارم (سمستر اول)

صنف چهارم (سمستر دوم)

شماره

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

1

بررسی  و کنترل

2

تخصصی

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

2

مدیریت پروژه

3

تخصصی

مدیریت استراتیژیک

3

تخصصی

3

تحلیل حاصل و مصرف

3

تخصصی

اقتصاد محیط زیست

2

اساسی

4

ایکونومتری

3

اساسی

مدیریت اسلامی

2

تخصصی

5

مونوگراف

2

تخصصی

مونوگراف

8

 

6

تقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

 

 

 

7

حسابرسی

2

تخصصی

 

 

 

8

روش تحقیق

2

تخصصی

 

 

 

مجموع کریدت ها

18

 

 

16

 

 

 

دیپارتمنت اقتصاد ملی

صنف سوم (سمستر اول)

صنف سوم (سمستر دوم)

شماره

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

1

اساسات اقتصاد بین الملل

2

تخصصی

اقتصاد بین الملل

2

تخصصی

2

مبادی سیاست های اقتصادی

2

اساسی

اقتصاد منطقوی

2

تخصصی

3

تیوری انکشاف

3

تخصصی

بودجه عامه( سیاست)

2

تخصصی

4

محاسبه دولتی

2

تخصصی

اقتصاد افغانستان

2

اساسی

5

اقتصاد عامه

3

تخصصی

سیاست انکشاف

2

تخصصی

6

 ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

مصارف عامه

3

تخصصی

7

مبادی مارکیتنگ

2

اساسی

کار ورزی (Internship)

2

تخصصی

8

اقتصاد کار

2

تخصصی

روش تحقیق

2

اساسی

9

اساسات پول و بانک

2

اساسی

سیستم مالی

2

تخصصی

10

موسسات صنعتی

2

تخصصی

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

مجموع کریدت ها

21

 

 

20

 

 

 

دیپارتمنت اقتصاد ملی

صنف چهارم (سمستر اول)

صنف چهارم (سمستر دوم)

شماره

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

1

مدیریت پروژه

3

اساسی

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

2

تحلیل حاصل و مصرف

3

تخصصی

سیاست های پولی اروپا

2

تخصصی

3

ایکونومتری

3

اساسی

اقتصاد محیط زیست

2

اساسی

4

مونوگراف

2

تخصصی

اقتصاد اسلامی

2

تخصصی

5

تقافت اسلامی 

1

پوهنتون شمول

مونوگراف

8

 

6

حسابرسی

2

اختیاری

 

 

 

7

روش تحقیق

2

تخصصی

 

 

 

مجموع کریدت ها

16

 

 

15

 

 

 

دیپارتمنت بانکداری

صنف سوم (سمستر اول)

صنف سوم (سمستر دوم)

شماره

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

1

اساسات اقتصاد بین الملل

2

اختیاری

بانکداری الکترونیک

2

تخصصی

2

مبادی سیاست های اقتصادی

2

اساسی

اقتصاد افغانستان

2

اساسی

3

مبادی مارکیتنگ

2

اساسی

بازاریابی تصدی به تصدی

2

تخصصی

4

مدیریت کنترل کیفیت

2

اختیاری

روش تحقیق

2

اساسی

5

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

مدیریت مالی پیشرفته

2

تخصصی

6

محاسبه دولتی

2

اختیاری

مدیریت ریسک مالی

2

تخصصی

7

اساسات پول و بانک

2

اساسی

مدیریت تشبثات

2

تخصصی

8

مدیریت منابع بشری

2

تخصصی

کار ورزی (Internship)

2

تخصصی

9

 

 

 

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

مجموع کریدت ها

15

 

 

17

 

 

 

دیپارتمنت بانکداری

صنف چهارم (سمستر اول)

صنف چهارم (سمستر دوم)

شماره

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

مضمون

تعداد کریدت

نوعیت مضمون

1

بررسی  و کنترل

2

تخصصی

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

2

مدیریت پروژه

3

تخصصی

مدیریت دارایی و دیون بانک

2

تخصصی

3

تحلیل حاصل و مصرف

3

تخصصی

بازاریابی خدمات مالی

2

تخصصی

4

ایکونومتری

3

اساسی

اقتصاد محیط زیست

2

اساسی

5

مونوگراف

2

تخصصی

مونوگراف

6

تخصصی

6

بانکداری الکترونیک

2

تخصصی

بانکداری اسلامی

2

تخصصی

7

حسابرسی

2

تخصصی

 

 

 

8

ثقافت اسلامی

1

پوهنتون شمول

 

 

 

9

روش تحقیق

2

تخصصی

 

 

 

مجموع کریدت ها

20

 

 

15

 

 

 

پل های ارتباطی

شماره تلفن:+93 40 226726

شماره مبایل: + 93 728 36 99 25

ایمیل: herat_economics_f@yahoo.com

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، سمت شمال، حاشیه سرک رودکی، پوهنځی اقتصاد